Akoestisch isoleren met minerale glaswol

URSAbewerkterollensamendef16
URSA
URSAbewerkterollensamendef17

Minerale glaswol is een veelgebruikt materiaal om thermisch te isoleren. Met warmtegeleidingscoëfficiënten die schommelen tussen 0.032 en 0.040 W/mK zet het sterke thermische prestaties neer. Als duurzaam en brandveilig isolatiemateriaal beschikt minerale glaswol nog over een belangrijke troef: het verhoogt in belangrijke mate het akoestisch comfort.

In een wereld waarin iedereen kleiner en dichter bij elkaar gaat wonen in stedelijke omgevingen en vaak in de buurt van verkeersknooppunten, stijgt het belang van een goede akoestische isolatie. Een gebrekkige akoestische isolatie brengt niet alleen je privacy maar ook je nachtrust en dus je gezondheid in gevaar.

Basisprincipes akoestiek

Akoestisch isoleren kan je via zware massa’s of door het gebruik van dubbele wanden via het zogenaamde massa-veer-massa systeem. In het eerste geval geldt de massawet: hoe zwaarder de wand, hoe beter de geluidsisolatie. Maak je een muur in beton of metselwerk tweemaal zo dik dan win je 6dB wat overeenkomt met het verminderen van de geluidsintensiteit met een factor 4.

Bij lichte dubbele wanden zoals gipskartonplaten met minerale glaswol ertussen fungeren de platen als massa en de minerale glaswol als veer. Voor een optimaal resultaat vult men best de volledige ruimte met minerale glaswol. De densiteit van de minerale glaswol speelt daarbij geen rol, wel de dikte van de laag minerale glaswol. Harde isolatieplaten (PIR, PUR of XPS) kunnen niet als veer fungeren en kunnen dan ook niet gebruikt worden voor akoestische isolatie tussen twee wanden.

Hierna passen we bovenstaande basisprincipes toe op verschillende gebouwdelen.

Spouwmuurisolatie

Door de hoge massa van het binnen- en buitenspouwblad van een spouwmuur zorgt het geheel al voor een goede isolatie van buitengeluiden. In dit geheel zijn de ramen, beglazing, kieren en de eventueel aanwezige ventilatievoorzieningen de zwakke schakel in de akoestische isolatie.

Toch kan het ook om akoestische redenen nuttig zijn om minerale glaswol (bijvoorbeeld URSA WALLTEC 32 met een aanbevolen dikte van 3 cm of meer) aan te brengen in de spouw. Op die manier kan flankerende geluidsoverlast en de akoestische invloed van open stootvoegen beperkt worden.

Isolatie hellend dak


 

Wanneer je een hellend dak isoleert met minerale glaswol dan speelt het massa-veer-massa principe. De eerste massalaag bestaat uit de dakbedekking, de onderdakplaten en de draagstructuur, terwijl de tweede massalaag wordt gevormd door de binnenafwerking (bv. gipskartonplaten). Hoe dikker de minerale glaswol (bv. URSA HOMETEC), hoe beter het resultaat: per cm isolatie behaal je 1 à 2 dB winst.

Voor een degelijke geluidsisolatie is een goede luchtdichtheid van belang. Het lucht- en dampscherm moet dus correct -d.w.z. zonder onderbrekingen of perforaties- aangebracht worden. URSA beschikt over een compleet en duurzaam assortiment, URSA SECO, voor een perfect luchtdichte afwerking.

Lichte scheidingswanden


Lichte scheidingswanden worden vooral geïsoleerd om akoestische redenen. Ze bestaan uit plaatmateriaal zoals gipskarton of multiplex die bevestigd worden op een houten of metalen draagstructuur. Door de tussenliggende spouw te vullen met minerale glaswol bekom je een goede akoestische isolatie dankzij het massa-veer-massa principe. De densiteit van de minerale glaswol speelt in dat geval geen rol, wel moet je opletten dat de ganse spouw gevuld is met minerale  glaswol. Zorg er ook voor dat de constructie luchtdicht is want gaten en kieren kunnen de geluidsisolatie tenietdoen. Het gebruik van lichte metalen profielen heeft de voorkeur op houten profielen. Voor de aansluiting met de vloer en het plafond gebruik je best een elastische afdichting.

Om de akoestische isolatie van het geheel verder te verhogen kan je de massa’s in het massa-veer-massa systeem verhogen door bijvoorbeeld te werken met dubbele gipskartonplaten. Een ontdubbeling van de metalen draagstructuur kan de akoestische prestaties nog verder verbeteren.

Belang van goede uitvoering

Geluidstransmissie treedt op via de scheidingswand maar ook door trillingsoverdracht langs de flankerende wanden. Hoe goed een ruimte akoestisch geïsoleerd is van de naburige ruimte hangt dus niet enkel af van het akoestisch isolerend vermogen van de scheidingswand tussen de 2 ruimtes maar evenzeer van de correcte uitvoering van verschillende bouwdetails.

Ontvang je graag meer info over de akoestische isolatiemogelijkheden van URSA in de verschillende gebouwdelen, vraag dan de brochure aan via bijgevoegd formulier.


­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email