De verschillende Ecoon dakelementen vonden tot op heden hun toepassing binnen de residentiële woningmarkt. Door de strengere en meer uitgebreide regelgeving in de projectmarkt, behoorden niet-residentiële gebouwen tot de kleinere target market. Na uitvoerig studie- & ontwikkelingswerk, heeft UNILIN zijn Ecoon repertoire uitgebreid met complexere dakelementen die voldoen aan specifieke eisen binnen elk project.

Door naast thermische en constructieve eigenschappen, ook te focussen op brandweerstand, brandreactie en akoestische prestaties, kan de isolatiefabrikant zelfs aan de meest complexe eisen van de projectmarkt beantwoorden. Ook op thermisch vlak is maatwerk mogelijk en blijft Ecoon tot op vandaag één van de meest performante isolatiesystemen op de markt. Een grote troef van het Ecoon projectmarkt gamma is dat het om systeemoplossingen gaat. Door het eenvoudige plaatsingsproces, kunnen architect en aannemer de garantie bieden dat het bouwproject aan de gestelde eisen zal voldoen. Kers op de taart is de brede waaier aan binnenafwerkingen, die op vlak van interieur aan diverse eisen kunnen voldoen.

De belangrijkste eigenschappen zetten van Ecoon zetten we hier op een rij:

Brandveiligheid van 30 tot 60 minuten

Het uitgebreide Ecoon-gamma biedt verscheidene brandreactieklassen aan en voldoet perfect aan de eisen uit de brandnorm. Dit gamma omvat oplossingen die een brandweerstand (R) bieden van 30 of 60 minuten. Naast deze basisvereiste, bieden de elementen bijkomend comfort met hun uitmuntende prestaties op het vlak van vlamdichtheid (E) en isolerend vermogen (I). Dat maakt dat er ook dakramen in de elementen geplaatst kunnen worden.

Akoestisch comfort tot 46 (-2, -8) dB

Verder scoren de nieuwe dakelementen ook uitstekend op vlak van geluidsisolatie. De standaardpanelen voldoen aan de basiseisen uit de akoestische norm (NBN S 01-400-1). Zelf wanneer de opdrachtgever nog strengere eisen oplegt, omwille van omgevingsgeluid – zoals een drukke weg -, bieden de nieuwe Ecoon dakelementen een antwoord. Sterker nog, de ‘Comfort’-lijn uit het gamma presteert voor eenzelfde binnenafwerking tot 46 (-2, -8) dB. Om die goede akoestische prestaties te halen, heeft UNILIN een systeem ontwikkeld met een samengestelde isolatiekern en geïntegreerd onderdak, dat de eigenschappen van beide isolatiematerialen optimaal benut. In combinatie met de dakbedekking, wordt zo een massa-veer-massa systeem gecreëerd.

Wanneer er ook nood is aan een goede zaalakoestiek, zijn er diverse geluidsabsorberende binnenafwerkingen mogelijk.

Thermische prestaties van U 0,24 tot U 0,16

Ook met de almaar strenger wordende thermische isolatie-eisen weet het uitgebreide Ecoon-gamma raad. De thermische prestaties van de dakelementen uit het gamma variëren van U 0,24 tot U 0,16. Indien gewenst kan een gecombineerde oplossing op maat worden uitgewerkt om de thermische performantie nog meer op te drijven.

UNILIN helpt architect en ingenieur bij de juiste keuze

Los van deze voordelen bieden de dakelementen nog altijd hun constructieve meerwaarde. Het systeem is snel en eenvoudig te plaatsen. Daar bovenop zijn de elementen al voorzien van een binnenafwerking. De ontwerper heeft daarbij keuze uit een ruime waaier aan afwerkingen.

Al die keuzes maken het voor de voorschrijver misschien minder eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien. Ook daar heeft UNILIN aan gedacht. De architecten en ingenieurs kunnen terecht bij een Technical Manager die hen begeleidt van productkeuze in ontwerpfase tot opvolging op de werf.