Hoe zit het nu met de isolatiepremies in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel?

isolatie

Omdat isolatie bijdraagt aan de duurzaamheid van gebouwen, stimuleren de verschillende regionale overheden isolatiewerken. Zorg ervoor dat u steeds op de hoogte bent van de geldende voorwaarden, zodat uw klant tijdig zo’n premie kan aanvragen.

Isolatiepremies in Vlaanderen

Isolatiepremies in Wallonië

Isolatiepremies in Brussel

Isolatiepremies in Vlaanderen

Premies voor dakisolatie

Dakisolatie is een van de efficiëntste manieren om veel energie te besparen. Met de energiewinstcalculator van de Vlaamse overheid kan uw klant berekenen hoe snel hij of zij de investering zal terugverdienen. Om dakisolatie te stimuleren, voorzien verschillende instanties premies, die uiteraard aan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Hou rekening met de geldende normen voor dakisolatie van platte daken en andere soorten daken! In veel gevallen moeten de werken uitgevoerd worden door een erkende aannemer.

Premies van netbeheerder Fluvius:

1) Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie

Vanaf 2021 komt isolatie die uw klant op eigen houtje plaatst niet meer in aanmerking voor deze premie. De premie geldt enkel nog voor isolatie die door erkende aannemers wordt geplaatst in woningen, appartementen en appartementsgebouwen in het Vlaams Gewest, die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk twaalf maanden na de factuurdatum.

Premie: € 4/m2 en verlaagd btw-tarief van 6% voor huizen ouder dan 10 jaar.

Bovendien komt er in de toekomst misschien een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten en enkel gebruik maken van het nachttarief. Let wel: dit moet nog definitief goedgekeurd worden. Ook de verhoogde premie voor wie asbest verwijdert en isoleert, moet nog definitief goedgekeurd worden.

2) Premie voor spouwmuurisolatie

Wie een spouwmuur isoleert van een woning (huis, appartement of appartementsgebouw) in het Vlaams Gewest, die aangesloten werd op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006, kan in aanmerking komen voor een premie. Meer informatie en de technische eisen voor de premie vindt u op de website van Fluvius. Ook voor de isolatie van buitenmuren kunt u een premie-aanvraag indienen.

Premie: € 5/m2 voor spouwmuurisolatie met eindfactuur 2021, geplaatst door een aannemer en in het geval van na-isolatie. De spouw moet minstens vijf centimeter breed zijn. Lambda-waarde: 0,065 W/mK

3) Premie voor buitenmuurisolatie

Voor de isolatie van buitenmuren langs de buiten- of binnenkant kan uw klant recht hebben op een isolatiepremie van vijftien euro per vierkante meter. Het isolatiemateriaal moet een minimale R-waarde hebben van 3 m2 K/W.

Premie: € 15/m2, R-waarde: 3 m2 K/W

De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende isolatiespecialist of gevelwerker.

4) Isolatiepremie voor vloerisolatie of kelderisolatie 

Het isoleren van een gelijkvloerse verdieping (op de vloer, of via het plafond van de kelder) geeft recht op een premie van zes euro per vierkante meter. De R-waarde van het isolatiemateriaal moet minstens 2 m2 K/W bedragen.

Premie: € 6/m2, R-waarde: 2 m2 K/W

5) Burenpremie voor collectief renovatieproject

Samen met minstens negen andere eigenaars kan uw klant een BENOvatiecoach in de arm nemen om de energierenovatiewerken vlot te laten verlopen. In ruil voor die hulp krijgt de BENOvatiecoach een zogenaamde burenpremie. Uw klant kan als deelnemer aanspraak maken op een van de premies van Fluvius. De BENOvatiecoach helpt hem of haar om de aanvraag correct in te dienen. Zelf interesse om BENOvatiecoach te worden? Dan kunt u zich hier kandidaat stellen voor de selectieprocedure.

6) Totaalrenovatiebonus

Als uw klant minstens drie energiebesparende maatregelen neemt, maakt hij of zij kans op een totaalrenovatiebonus. Als uw klant minstens drie premies aanvraagt of minstens twee premies combineert met een ventilatiesysteem, binnen een periode van vijf jaar en aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt uw klant bovenop die premies nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen, hoe hoger de bonus. Alle renovaties aan de woning komen in de BENO-pass terecht bij Fluvius.

7) Huur-en-isolatiepremie:

Eigenaars van slecht geïsoleerde huurwoningen kunnen een extra hoge premie krijgen voor een dakisolatieproject, beglazingsproject en spouwmuurisolatieproject. Het gaat hier om kwetsbare huurders die dankzij de huur- en isolatiepremie hun verhuurder kunnen overtuigen om de huurwoning energiezuiniger te maken.

8) Minder onroerende voorheffing bij een ingrijpende energetische renovatie (IER)

Wie een bouwaanvraag indient voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) en aan het einde van de werken een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, krijgt gedurende vijf jaar honderd procent korting op de onroerende voorheffing. Uw klant hoeft dus vijf jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen.

9) Minder registratiebelasting bij een IER

Wie een woning koopt als enige gezinswoning en binnen de vijf jaar ingrijpende energetische renovatiewerken uitvoert, betaalt bij de aankoop maar 5% registratierechten in plaats van 6%.

10)  Verlaging van de schenkbelasting

Wie een huis erft of krijgt, en dat huis binnen de vijf jaar energiezuinig renoveert voor minstens 10.000 euro (exclusief btw), komt in aanmerking voor een verlaging van de schenkbelasting. Na uitvoering van de werken krijgt uw klant het verschil tussen het gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald. In een eerste fase betaalt uw klant dus toch het gewone tarief.

11)  Verlaagd btw-tarief

Wanneer uw klant isolatiewerken laat uitvoeren, betaalt hij of zij slechts 6% btw in plaats van 21%. De woning moet wel ouder zijn dan 10 jaar en de werken moeten uitgevoerd worden door één aannemer. De woning moet bovendien gebruikt worden als privéwoning, al mag een deel (minder dan 50%) ook gebruikt worden voor professionele doeleinden.

Renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen

Deze premie volgde een uitdoofscenario. De laatste aanvragen moesten voor 31 januari 2021 ingediend zijn om nog in aanmerking te komen.

Gemeentelijke en provinciale premies

Sommige gemeentes en provincies voorzien premies voor bewoners die hun dak isoleren. Met de premiezoekrobot kunt u nagaan of uw klant kans maakt op een tegemoetkoming.

Premies voor bedrijven in Vlaanderen

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven krijgen financiële ondersteuning als ze investeren in duurzaam energiegebruik en/of groene energie. U kunt met de  premiezoekrobot nakijken op welke premies uw organisatie aanspraak maakt.

1) Federale overheid: verhoogde investeringsaftrek voor zelfstandigen en vennootschappen. Investeringen tot eind 2022 kunnen hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie en het formulier voor de verhoogde investeringsaftrek vindt u op de website van Energiesparen.be.

2) Voor de renovatie van niet-woonbedrijven voorziet de Vlaamse overheid eveneens een korting op de onroerende voorheffing.

3) Investeringssteun van Elia: de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (tot 70 kV) ondersteunt haar eindafnemers voor energiebesparende investeringen in niet-woongebouwen als een audit aantoont dat de investeringen een belangrijke energiebesparing opleveren. De investeringen moeten een terugverdientermijn van langer dan twee jaar hebben. Meer informatie op de website van Elia.

4) In beperkte mate hebben ook de gemeenten en provincies bepaalde premies voor bedrijven die energiebesparende werken uitvoeren.

Isolatiepremies in Wallonië

Ook de Waalse overheid voorziet premies voor wie ingrijpende veranderingen aan zijn woonst of gebouw wil aanbrengen, zeker als die een invloed hebben op de energieprestaties.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel komt uw klant in aanmerking voor een premie, ofwel kan uw klant lenen tegen een verlaagde rente of zelfs helemaal renteloos, met daarbovenop nog een premie.

Premie van de Waalse regering

Om kans te maken op een premie, moet er een audit van het project gebeuren door een erkende aannemer, nog vóór met de werken gestart wordt. De auditeur brengt de uit te voeren werken in kaart en helpt om de juiste volgorde te bepalen. Als er een premie wordt toegewezen, hangt het bedrag van de premie af van het inkomen van uw klant, de samenstelling van het gebouw, de werken die uitgevoerd zullen worden en de mate waarin ze de energieprestaties verbeteren.

Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van het aantal kWh die bespaard worden dankzij de renovatiewerken. Het basisbedrag is vijftien eurocent per uitgespaarde kWh. Op basis van het gezinsinkomen van de opdrachtgever voor de werken, wordt dit bedrag met een coëfficiënt vermenigvuldigd.

Gezinsinkomen

Coëfficiënt

< € 23.000

Basisbedrag x 6

€ 23 000,01 à € 32.700

Basisbedrag x 4

€ 32.700,01 à € 43.200

Basisbedrag x 3

€ 43.200,01 à € 97.700

Basisbedrag x 2

> € 97.700

Basisbedrag

Er staat geen beperking op het aantal vierkante meter, maar de premies zullen nooit meer dan 70% van het totaalbedrag bedragen. Op de website van de Waalse Overheid vindt u meer informatie.

Voordelig lenen

Uw klant kan een lening aanvragen die rekening houdt met de premies waarop hij of zij recht heeft, zodat de looptijd proportioneel verkort wordt.

Gemeentelijke en provinciale premies

Wijs uw klant op het bestaan van gemeentelijke en provinciale premies. Die zijn meestal te vinden op de website van de gemeente en/of op te vragen bij het stad- of gemeentehuis.

Premies voor bedrijven in Wallonië

Ook in Wallonië kunnen bedrijven aanspraak maken op een fiscaal voordeel bij energetische renovaties, zoals de verhoogde investeringsaftrek voor zelfstandigen en vennootschappen. Investeringen tot eind 2022 kunnen hiervoor in aanmerking komen. Op de site Wallonie énergie vindt u meer informatie.

Isolatiepremies in Brussel

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan uw klant aanspraak maken op enkele premies, afhankelijk van welke werken hij of zij laat uitvoeren. Zo zijn er premies voor dakisolatie, isolatie van muren, vloerisolatie, superisolerende beglazing en efficiënte mechanische ventilatie. Ze vallen onder de ‘Premies B’ en zijn enkel bestemd voor renovatiewerken. Het gebouw waaraan de renovatiewerken gebeuren moet minstens tien jaar oud zijn. Uw klant kan tussen de 8 en de 75 euro per vierkante meter terugbetaald krijgen, met eventueel nog een bonus van tien euro per vierkante meter wanneer er gekozen wordt voor natuurlijk isolatiemateriaal.

Premie voor dakisolatie in Brussel

Het bedrag van de premie voor thermische dakisolatie ligt tussen de 20 en de 40 euro per vierkante meter, afhankelijk van het inkomen van uw klant. De minimale R-waarde is 4 m2 K/W. Afhankelijk van het gebruikte materiaal, is er voor het verkrijgen van de premie een dampremmende laag of een dampvertrager vereist.

Premie: € 20-40/m2, R-waarde: 4 m2 K/W

Isolatiepremie in Brussel voor vloerisolatie

Voor kelderisolatie maakt uw klant kans op een isolatiepremie van 20 tot 30 euro per vierkante meter, met R-waarde groter of gelijk aan 3,5 m² K/W. Wanneer de vloer wordt geïsoleerd, kan hij of zij datzelfde bedrag krijgen per vierkante meter – met een R-waarde groter of gelijk aan 2 m² K/W.

Premie: kelderisolatie: € 20-30/m², R-waarde ≥ 3,5 m² K/W.

Premie: vloerisolatie: € 20-30/m², R-waarde ≥ 2 m² K/W.

Verlaagd btw-tarief

Als de te isoleren woning minstens tien jaar oud is, kan uw klant ook genieten van een verlaging van het btw-tarief naar zes procent. De werken moeten wel uitgevoerd worden door een erkende aannemer.

SOPREMA begeleidt u in uw isolatieproject

Ontdek hier ons gamma aan isolatiemateriaal. Op zoek naar advies op maat van uw project? Neem dan contact op met een van onze experts via het antwoordformulier. We helpen u graag verder!

Op zoek naar inspiratie voor uw bouwprojecten? Breng dan een bezoekje aan SOPRACITY, een virtuele stad met tal van innovatieve bouwprojecten.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email