Brandpreventie op platte daken: wat zegt de wet?

brandplatdak

In 2016 werd de Europese normalisatie met betrekking tot het brandgedrag op platte daken grondig hervormd. België nam deze aanpassingen op in het Koninklijk besluit ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing’ waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. SOPREMA gaat er prat op dat ze deze wettelijke eisen overstijgen. Lees snel meer over de vuurbestendigheidstesten die SOPREMA uitvoert op al haar daksystemen. 

De europese brandwetgeving voor gebouwen

De EU verdeelt de brandwetgeving voor gebouwen in vier categorieën: BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) en BROOF (t4). Terwijl dakconstructies in het Verenigd Koningrijk Broof(t4) moeten behalen, eisen de Belgische brandweerdiensten de klasse BROOF (t1) voor dakafdichtingen. Het is belangrijk om daarbij op te merken dat er geen hiërarchie tussen de klassen bestaat. De regelgeving in het VK is dus niet strenger dan die in België en vice versa. Daarnaast moet het volledige daksysteem voldoen aan de opgelegde klasse, en dus niet alleen het waterdichtingsmembraan. Bij SOPREMA beantwoorden de meeste daksystemen aan meerdere BROOF-klassen, aangezien de producten in verschillende landen verkrijgbaar zijn.

Gestandaardiseerde labotesten

De gestandaardiseerde tests zijn van kracht om de brandklasse van dakconstructies te bepalen bij extern vliegvuur (zoals vuur dat overslaat van een naburig huis). Vlampenetratie en vlamuitbreiding zijn daarbij de basiscriteria. Zo test SOPREMA onder andere de tijd die een vlam nodig heeft om door te dringen en de afstand die de vlam aflegt. Dat laatste is gebaseerd op visuele observaties én temperatuurmetingen.

Onafhankelijk testorgaan

Voor deze vuurbestendigheidstesten doet het bedrijf een beroep op een onafhankelijk testorgaan. De voorbije jaren gingen we de samenwerking aan met Warrington Fire in Gent om alle mogelijke daksystemen met een helling van 15 graden te testen. SOPREMA onderzoekt niet alleen allerlei combinaties van isolatie, waterdichting en toebehoren, maar checkt ook verschillende diktes van de materialen. De testresultaten gelden alleen voor de beproefde dakconfiguraties. De kleinste afwijking in materiaaltype, -dikte, -cachering en -bevestiging kan immers al een invloed hebben op de brandreactie van een systeem. Bij SOPREMA hechten ze dan ook veel belang aan deze verschillen. 

De resultaten van deze tests worden steeds opgenomen in de Technische Goedkeuring van het ATG. Uiteraard beschikken ook alle SOPREMA-bouwmaterialen over een CE-markering, die u terugvindt in de DOP-verklaring van het product. 

Speciale omstandigheden: groendaken

Bij groendaken moet er extra aandacht naar de brandveiligheid gaan. Het organische materiaal – de beplanting van het dak – is immers zeer brandbaar. Daarom geeft de Hoge Raad voor de beveiliging tegen Brand en Ontploffing twee aanbevelingen die de uitbreiding van vuur op groendaken moeten beperken. 

Ten eerste moet de substraatlaag minstens drie centimeter dik zijn. Als de substraatlaag minder dan tien centimeter dik is, mag deze laag maximaal 20% organisch materiaal bevatten (in massapercentage). Als de substraatlaag daar niet aan voldoet, kan die toch nog toegepast worden, mits de laag tot de klasse BROOF (t1) behoort. Dat moet getest worden conform de norm NBN CEN/TS 1187 onder een hoek van 15° in droge toestand en zonder plantenbegroeiing.

Ten tweede wordt er aangeraden om het dak voldoende te compartimenteren en de hoogte van de vegetatie te beperken aan de grenszones van de compartimenten. Details daarover kunt u terugvinden in bijlage 5/1 van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing’ waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Wens je meer informatie over brandpreventie en brandveiligheid op daken? Vul het formulier in en de experts van SOPREMA nemen met u vrijblijvend contact op.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email