Beschrijving


Als toonaangevend bedrijf wil Pierret Systems zijn klanten de beste PVC, aluminium en houten kozijnen aanbieden. Zij willen steeds beantwoorden aan, en zelfs anticiperen op, de nieuwe marktuitdagingen en de vereisten van de klant. De heer Pierret nam met contact met Sika op om de ontwikkeling van het verlijmen van PVC-kozijnen te bestuderen. Deze activiteit vertegenwoordigt namelijk ca. 60% van hun productie.

 

Projectvoorwaarden


Hoe talloos de voordelen van het verlijmen ook mogen zijn, zoals een betere thermische- en geluidsisolatie, een betere vormvastheid, minder versterkingen, een verhoogde weerstand tegen inbraak, bleven de uitdagingen niet achter:

  • Integratie van het verlijmingsproces in een moderne en geautomatiseerde productielijn zonder de vlotheid te hinderen.
  • Een lijm voorstellen die beantwoordt aan de technische behoeften van de verlijming, maar die ook verenigbaar is met de gebruikte materialen (ramen, kozijn).
  • Een eenvoudige en rendabele oplossing aanbieden die geen enkele meerkost voor het verlijmen omvat.
  • Voldoen aan de vereisten van de controle-instanties.

 

Sika Oplossing

 

Al bij de eerste contacten in 2005 begreep Sika dat de heer Pierret vastbesloten was om tot een oplossing te komen. Aangevuurd door dit enthousiasme gingen de verschillende Sika teams aan het werk. In de laboratoria van Sika Corporate werden tests uitgevoerd om de technische opties te evalueren en al snel werden goede resultaten bereikt met de 2-C siliconen Sikasil® WT-485.

 

Met behulp van de Engineering-afdeling van Sika werd contact opgenomen met de partners om een geautomatiseerde productielijn op te zetten. Conformiteitstesten voor controle-instanties werden dan weer uitgevoerd door onze collega's van Sika Frankrijk. Sika Benelux organiseerde verschillende vergaderingen en coördineerde talrijke uitwisselingen tijdens de ontwikkelingsfase van het project.

 

In deze periode staken Pierret Systems en Sika heel wat van elkaar op en dankzij deze samenwerking werden de hindernissen overwonnen. Alle PVC-kozijnen die de fabriek in Transinne sinds juni 2011 verlaten, dit zijn ongeveer 600 ramen per dag, zijn verlijmd. Deze zullen hun locatie van bestemming ecologischer en energiezuiniger maken.