SIG Airhandling - Europese leverancier van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningproducten – ondertekende een contract met de European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA). Als financierende partner van EFA wilt SIG Air Hanlding streven naar betere normen voor Indoor Air Quality en gezondere binnenlucht voor iedereen – in het bijzonder voor mensen met allergieën, astma en chronische longziektes.

Binnenlucht is 2 tot 50 keer vuilder dan buitenlucht

Elk jaar sterven twee miljoen gezonde mensen in de Europese Unie als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Buiten de grote steden blijkt binnenlucht twee tot vijftig keer vervuilder dan buitenlucht. Zo tonen studies bijvoorbeeld aan dat 64 miljoen studenten en 4,5 miljoen onderwijzers in Europa bijna dagelijks ongezonde binnenlucht inademen. Een mogelijke reden hiervoor is een gebrek aan of een slecht onderhouden ventilatiesysteem.

“De Europese Unie zou een nieuwe wetgeving moeten goedkeuren inzake Indoor Air Quality” 

EFA

In de bres voor patiënten met allergieën en chronische ademhalingsaandoeningen 

De European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations is een onafhankelijke non-profitorganisatie van 41 allergie-, astma- en COPD-patiëntenorganisaties in 25 Europese landen, met kantoren in Brussel. De visie van EFA is dat Europese patiënten met allergie, astma en COPD (chronische obstructieve longaandoeningen) een normaal leven kunnen leiden en recht hebben op de beste zorg en een veilige omgeving. EFA komt voor hen op en is actief betrokken bij de besluiten die van invloed zijn op hun gezondheid.

"De Europese Unie moet nieuwe maatregelen nemen voor Indoor Air Quality. Wij roepen op tot strengere normen voor luchtkwaliteit om de schadelijke gevolgen van slechte lucht voor onze gezondheid te voorkomen”

Isabel Proaño, Communications Manager van EFA 

Oplossingen ontwikkelen voor betere binnenluchtproblematiek

SIG Air Handling zet graag haar schouders onder dit initiatief. De onderneming wil op die manier de binnenluchtproblematiek belichten en Europa zuurstof geven om gepaste maatregelen te nemen. Want iedereen heeft recht op en baat bij gezonde binnenlucht. Die boodschap vertaalt zich dan ook in de slagzin van SIG Air Handling: “Improving air because we care.”

De komende jaren wil SIG Air Handling met de European Federation of Allergy and Airways Diseases Patient’s Associations samenwerken en oplossingen ontwikkelen om de algemene binnenluchtkwaliteit te verbeteren.