Het nieuwe Schüco gevelsysteem voor met name de renovatie van bestaande gebouwen, is tot stand gekomen vanuit een aantal uitgangspunten. Op de eerste plaats wilde Schüco een systeem op de markt brengen waarbij het gebouw niet volledig met de grond dient gelijk gemaakt en waarbij tijdens de montage de gebruiker of bewoner van het gebouw maximaal wordt ontzien. Over het algemeen kan gesteld worden dat bij renovatieprojecten lokalen meestal ingrijpend moeten worden ontruimd, zodat er voor de bouwactiviteiten en opslag van materialen plaats wordt gemaakt. Dat zorgt vaak voor (te) veel overlast bij de bewoners of gebruikers met alle economische schade, (tijdelijke) verhuiskosten en onderkomen, hoge transport en opslagkosten.

 

 

 

Deze nieuwe oplossing in aluminium systeemconstructies stelt de gebruiker en/of verhuurder en/of eigenaar in staat tijdens de modernisatie het gebouw gewoon te blijven gebruiken. Daarbij wordt aan de buitenzijde van het gebouw van verdieping naar verdieping d.m.v. bevestigingsconsoles een nieuwe draagconstructie gemonteerd aan het gebouw. Zonder te veel overlast van boorwerkzaamheden kan kantoorpersoneel tijdens de werkzaamheden door blijven werken. De voordelen van het bouwsteenconcept laten daarnaast ook toe gebruik te maken van:

 • In de gevel geïntegreerde buitenzonwering
 • Decentrale ventilatie
 • Aluminium ramen met elektronische  aansturing
 • Geïntegreerde dunnefilm zonnepanelen Schüco ProSol TF+

 

De Schüco renovatiegevel biedt niet alleen maximale efficiëntie als het gaat om energie besparen en energie winnen, maar ook een rationeel proces qua planning, assemblage, logistiek en montage. Dit biedt vele voordelen voor de opdrachtgever, aannemer, architect, gebruiker, bewoner en voor onze partner uit de gevelindustrie. Speciaal voor de renovatiemarkt en voor dit gevelsysteem zijn nieuwe energetisch hoogefficiënte componenten ontwikkeld die niet alleen voor kantoren maar ook voor woningbouw projecten uitstekend toepasbaar zijn. Hoge onkosten worden vermeden, het bouwproces wordt drastisch versneld en er kan gesproken worden voor een grote besparing op de exploitatiekosten.

Eigenschappen en voordelen

 • Kostengunstige oplossing in vergelijking met traditionele renovatiesystemen (vliesgevels, raamstroken)
 • Geringe verliezen en weinig overlast voor de gebruiker / nagenoeg geen huurderving (rationeel montageprincipe)
 • Reductie van boorwerkzaamheden en minimaal aantal bevestigingsmiddelen (weinig lawaai / geringer kosten)
 • geen draagconstructie nodig, het systeem wordt van verdieping naar verdieping gemonteerd
 • Eenvoudige bouwkundige aansluitingen met innovatieve systeemaccessoires
 • Systeemcompatibel met standaard stijl- en regelsystemen Schüco FW 50+, FW 50+ SG en FW 50+ koud / warm
 • Geïntegreerde elektronische componenten, decentrale ventilatie alles aanstuurbaar via het Wireless Control System
 • Passiefhuis isolatie en borstweringspanelen van Solar ProSol TF+ (dunnefilm)