Het navb staat in voor het welzijn in de bouw, met de nadruk op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het navb is aanwezig op BUILTY met een adviespunt aan de inkom en geeft ook 2 infosessies.

 

Infosessie 1 : CE-markering voor dragende elementen

Sinds 1 juli 2013 is de bouwproductenrichtlijn van kracht in alle Europese lidstaten. Een van de

gevolgen is dat voor sommige bouwproducten een CE-markering vereist is. Door een CE-markering aan te brengen geeft de fabrikant aan dat hij verantwoordelijk is voor de conformiteit van het product met de aangegeven prestaties. Alle dragende elementen (balken, holle welfsels,…) vallen onder deze bouwproductenrichtlijn.

 

Tijdens deze infosessie wordt toegelicht in welke gevallen een prestatieverklaring van de fabrikant en het aanbrengen van een CE-merkteken verplicht is en wanneer niet. Er wordt ook ingegaan op de wettelijke eisen voor de dragende elementen die niet onderworpen zijn aan CE-markering.

Wanneer? Woe 8 okt in Box 3 > (NL) 15.00 - 15.15 / (FR) 15.30 - 15.45

 

Infosessie 2 : Goede praktijkvoorbeelden voor het werken in beschoeide sleuven

 

Jaarlijks gebeuren er arbeidsongevallen, meestal met fatale afloop, doordat arbeiders bedolven

worden in instortende uitgravingen. Vooral onbeschoeide smalle sleuven met een breedte van minder dan 1 m en een diepte van meer dan 1,2 m zijn levensgevaarlijk voor arbeiders die

hierin aan het werk zijn. Er is echter niet alleen het instortingsgevaar maar ook het valrisico voor

de arbeiders die aan de rand van de sleuf aan het werk zijn.

 

Tijdens deze infosessie worden naast de klassieke beschoeiingstechnieken ook diverse mogelijkheden besproken voor bouwplaatsen waar de klassieke beschoeiing met prefabelementen niet gebruikt kan worden. Ook het plaatsen van leuningen om het valrisico aan de rand van de sleuf te voorkomen en de mogelijkheden om materialen in de sleuf aan te voeren komen aan bod.

Wanneer? Do 9 okt in Box 3 > (NL) 16.30 - 16.45 / (FR) 17.00 - 17.15