De ongevallencijfers van de bouwsector vertonen al jaren een dalende trend. Het aantal ernstige arbeidsongevallen (met de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg) door een val van hoogte van personen of voorwerpen daalt veel minder snel: nog steeds is één op de drie ongevallen in de bouw daaraan te wijten.

Het navb lanceerde daarom op 1 september 2015 samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) de nieuwe welzijnscampagne Veilig werken op hoogte. Tegelijkertijd werd ook de campagnewebsite www.basharnas.be gelanceerd.

Van september 2015 tot augustus 2017 zal het navb samen met zijn campagnepartners doelgerichte acties opzetten om het aantal ongevallen door vallen van hoogte drastisch terug te dringen. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van de stripheld Bas Harnas, die werknemers en werkgevers van de bouw en andere betrokkenen op de bouwplaats zal begeleiden en adviseren aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

Bekijk op www.basharnas.be de campagnetrailer en ontdek alles over deze campagne. Volg de campagneacties ook op de voet via Facebook, Twitter en LinkedIn: #BasHarnas.