Het pad effenen voor duurzame groei: De EU Green Deal en de noodzaak van duurzaam bouwen

Kevin 10

In de snelle wereld van vandaag worden bouw- en engineeringbedrijven vaak geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen. Of het nu gaat om de schaarste van grondstoffen, stijgende materiaalkosten, het betaalbaar houden voor de consument of het navigeren door een complex web van regelgeving; de weg naar duurzame groei lijkt soms ongrijpbaar. Maar als we onze blik vooruit richten, wordt het duidelijk dat er een nieuw tijdperk aanbreekt - een tijdperk dat wordt gekenmerkt door duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu.

Megatrends zorgen voor onafwendbare maatregelen

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door snelle demografische veranderingen, verstedelijking en verschuivingen in economische macht, moeten bouw- en engineeringbedrijven de diepgaande implicaties van deze megatrends erkennen. Terwijl we een afname van de Europese bevolking verwachten, gaat de wereldwijde bevolkingsgroei onverminderd door. Regio's zoals Afrika zullen naar verwachting hun bevolking verdubbelen tegen 2050, en momenteel tellen we 33 steden met meer dan tien miljoen inwoners.

Metropolen als Tokio, Shanghai en New Delhi hebben elk meer dan twintig miljoen inwoners. Prognoses geven aan dat we tegen 2030 in totaal 43 megasteden zullen hebben, waarvan velen zich in ontwikkelingslanden bevinden. Het economische landschap evolueert ook. Na decennia van globalisering neemt de Europese en Noord-Amerikaanse invloed af, terwijl de economische macht naar het oosten verschuift. India en het 'Regional Comprehensive Economic Partnership' zullen tegen 2050 naar verwachting goed zijn voor meer dan 35% van het wereldwijde BBP.

Bovendien worden milieuveranderingen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen steeds belangrijkere zorgen. Elk jaar wordt er maar liefst 100 miljard ton ruwe mineralen gewonnen en verwerkt, en dit aantal zal naar verwachting tegen 2060 verdubbelen. Plastic afval in mariene ecosystemen zal tegen 2030 met 65% zijn toegenomen, zelfs met de huidige ambitieuze doelstellingen. Klimaatverandering heeft catastrofale gevolgen: natuurrampen komen steeds vaker voor en veroorzaken steeds meer verwoestingen.

Het doel van de Verenigde Naties om de wereldwijde uitstoot van CO² tegen 2030 met 43% te verminderen wordt nu gezien als een minimum om catastrofale gevolgen voor de mensheid af te wenden. Als je bedenkt dat onze industrie alleen al verantwoordelijk is voor de uitstoot van 10 gigaton CO² per jaar, wordt het overduidelijk dat we binnen deze nieuwe realiteit moeten opereren en moeten begrijpen waarom de EU voor de Green Deal heeft gekozen.

De ambitieuze doelen van de EU Green Deal

De Green Deal van de EU schetst ambitieuze doelstellingen: netto nul CO²-uitstoot in 2050 en tegelijkertijd economische groei stimuleren zonder hulpbronnen uit te putten en ervoor te zorgen dat geen enkel individu of regio achterblijft. Deze visie wordt ondersteund door een substantiële toezegging: de EU trekt maar liefst 600 miljard euro uit, wat neerkomt op ongeveer een derde van de totale begroting voor zeven jaar.

Centraal in de Green Deal staat de EU-taxonomie, die de financiële hoeksteen vormt van dit streven naar duurzaamheid. Het fungeert als een classificatiesysteem dat bepaalt welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd, waardoor zowel financiële als niet-financiële bedrijven een gemeenschappelijke definitie hebben.

De urgentie van naleving

Hoewel de EU-taxonomie in juli 2020 van kracht werd, heeft de bouwsector de urgentie van naleving niet snel ingezien. Sinds juni 2023 zijn financiële marktpartijen, waaronder vermogensbeheerders, financiële instellingen en verzekeraars echter verplicht om niet alleen de duurzaamheidsrisico's te beoordelen die van invloed zijn op hun financiële rendement, maar ook hoe hun investeringen duurzaamheid en sociale factoren kunnen beïnvloeden. Als er geen gedetailleerd inzicht wordt gegeven in de milieueffecten van projecten, kan dit leiden tot vertragingen en complicaties, zowel op het niveau van de overheid als bij de financiële belanghebbenden.

Tegen 2025 moeten bedrijven met minstens 500 werknemers of een omzet van 20 miljoen euro hun beleid inzake milieuzorg, inclusie, mensenrechten en het voorkomen van corruptie toelichten. Hoewel dit op papier misschien niet afschrikwekkend lijkt, zal al snel duidelijk worden dat voor naleving toegang tot de juiste bedrijfsgegevens nodig is en dat ze uiterlijk in 2025 moeten rapporteren over het jaar 2024 - er is geen ruimte voor uitstel.

Bedrijven met ten minste 250 werknemers of een omzet van 40 miljoen euro, volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive binnen het taxonomieplan, zullen worden geconfronteerd met een verplichting om te rapporteren over hun impact op mens en milieu tegen 2026, als afspiegeling van hun activiteiten in 2025. Tegen 2027 zullen alle andere bedrijven volgen en zich voorbereiden op externe audits over deze kritieke onderwerpen.

De weg naar compliance via digitalisering

Nu de wettelijke deadlines naderen, moeten bedrijven snel handelen om gegevens systematisch te verzamelen. De eerste essentiële stap is het systematisch verzamelen van gegevens, het waarborgen van de strategische relevantie en het bijhouden van gestructureerde dossiers. Het is echter cruciaal om te begrijpen dat het bereiken van compliance een transformatie van de interne bedrijfsprocedures vereist, evenals de steun en afstemming van alle belanghebbenden.

Digitalisering komt naar voren als een krachtige oplossing in de reis naar duurzaamheid. Digitalisering heeft al veel industrieën veranderd, maar de bouwsector is achtergebleven. De noodzaak om te voldoen aan taxonomievereisten en gegevens te extraheren uit ongelijksoortige systemen vraagt om aanzienlijke investeringen in gegevensanalyse en consultancy, die beide veel middelen kunnen vergen en op de lange termijn inefficiënt kunnen zijn.

De innovatieve aanpak van MTWO

De MTWO Construction Cloud van SoftwareOne biedt een holistische oplossing voor de uitdagingen van de EU Green Deal en de EU taxonomie. Door alle projectprocessen in één platform te integreren, stroomlijnt het de rapportage van gegevens, verbetert het projectinzicht en zorgt het voor naleving zonder extra belasting van middelen.

Nu de bouw- en constructiesector aan de vooravond staat van ingrijpende veranderingen, gedreven door de EU Green Deal en de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten, wordt het duidelijk dat aanpassing niet slechts een optie is - het is een noodzaak. Bedrijven die duurzaamheid omarmen, digitalisering inzetten en zich aanpassen aan wettelijke mandaten zullen niet alleen voldoen aan de nalevingseisen, maar zich ook positioneren als leiders in het bouwlandschap van de toekomst. De tijd om te handelen is nu, en MTWO Construction Cloud biedt de hulpmiddelen en expertise om je te begeleiden op deze transformatieve reis naar een duurzamere toekomst.

Auteur: Kevin Richardson, MTWO Construction Cloud Country Leader in de Benelux

Wil je graag meer informatie omtrent de MTWO aanpak? Vul het formulier in en MTWO neemt vrijblijvend contact.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email