Nieuwe Ecodan lucht-water warmtepompen van Mitsubishi Electric werken met natuurlijk koudemiddel propaan R290

Mitsubishi Electric

Door de steeds strengere F-Gas normering en toenemende druk voor de zoektocht naar milieuvriendelijke oplossingen, lanceert Mitsubishi Electric de energiezuinige Ecodan-warmtepompen met natuurlijk koudemiddel R290 die werken op het koelgas propaan. Deze nieuwe model line-up is uitgerust met controllers van de volgende generatie. Als extra troef hebben deze warmtepompen de mogelijkheid om een voorlooptemperatuur tot 75°C te behalen tot -15°C buiten. Voor monovalent gebruik kan het werkingsgebied zelfs tot een buitentemperatuur van -25°C. Deze toestellen zijn uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw, renovatieprojecten als vervanging in bestaande gebouwen.

Nieuw zijn de monoblock-varianten met het koudemiddel R290

Mitsubishi Electric breidt haar omvangrijke productportfolio van energiezuinige Ecodan warmtepompsystemen uit met Monoblock-varianten met het koudemiddel R290 (propaan). Als natuurlijk koudemiddel heeft het kleur- en geurloze koudemiddel R290 een lagere GWP (Global Warming Potential) van 3 en heeft daarmee een zeer laag broeikaseffect. R290 is een alternatieve, milieuvriendelijke oplossing voor veel toepassingen om toekomstige gebruiksbeperkingen en verboden van gefluoreerde koudemiddelen (F-gassen) uit te sluiten. Vooral vanwege de hoge energie-efficiëntie en uitermate goede thermodynamische c.q. koudetechnische eigenschappen wordt R290 gewaardeerd als krachtig en energiebesparend koudemiddel in warmtepompen. De nieuwe R290 Ecodan-warmtepompen uit de serie PUZ-WZ zijn beschikbaar met een warmtevermogen van 5 kW, via 6 kW tot aan 8,5 kW. De nieuwe units noteren maximale voorlooptemperaturen van max. 75°C.

De krachtige en energie-efficiënte Power Inverter-technologie vormt de basis van de nieuwe generatie units. Ook bij de keuze van de behuizingen blijft de fabrikant bij haar bekende en op de markt evenals bij installatiebedrijven bekende behuizingen uit de AAserie. De plaatsing, montage en inbedrijfstelling van de units wordt aldus overeenkomstig de beproefde processen uitgevoerd en verloopt voor alle betrokkenen bijzonder snel, gemakkelijke en veilig.

Het toepassingsgebied van de nieuwe R290 Ecodan-warmtepompen omvat bestaande gebouwen, d.w.z. voornamelijk de vervanging van verouderde warmtegeneratoren door een nieuwe krachtige en energiezuinige warmtepomp.

8 R290-units voor monovalente gebruik

De R290-serie van Mitsubishi Electric is in staat om ook bij lage buitentemperaturen nog het volledige vermogen bij een voorlooptemperatuur van maximaal 75°C te leveren. De units zijn bedoeld voor het monovalente gebruik of als aanvulling in combinatie bijvoorbeeld met een lucht/lucht-warmtepomp voor een temperatuurbereik van maximaal -25°C. Er zijn 8 R290-units die bij lage buitentemperaturen, nog een voorlooptemperatuur van max. 65°C bereiken.

Dankzij de nieuwste Hyper Heating technologie zijn de units bij een buitentemperatuur van -15°C volledig operationeel tot hun maximale voorlooptemperatuur van 75°Ct. In vergelijking met conventionele units een aanzienlijke uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden. Voor een permanent energie-efficiënt gebruik is de aanbevolen voorlooptemperatuur 55°C, waarmee de warmteverdelingssystemen in gebouwen die nog niet optimaal thermisch geïsoleerd zijn met hun soms zeer grote watervolumes en klassieke radiatoren meestal op een energiebesparende en comfortabele manier kunnen worden bediend.

De nieuwe warmtepomp is ontworpen als monoblock-systeem optioneel met een hydromodule als binnenunit of een beproefde buffertank voor de warmwaterbereiding met een inhoud van 200 c.q. 300 liter. Met de perfect op elkaar afgestemde buiten- en binnenunits biedt de Ecodan-warmtepomp met R290 de allerhoogste energieefficiëntieclassificaties zoals bijvoorbeeld de door de “Bundesförderung für effiziente Gebäude” (BEG) (Landelijke subsidieregeling voor efficiënte gebouwen) toekomstig vereiste minimale jaarlijkse prestatiefactor (JAZ) van 3,0. Dit betekent dat het ook op lange termijn mogelijk is om in aanmerking te komen voor subsidie uit hoofde van de BEG.

Een belangrijk aspect vormt het veiligheidsconcept bij gebruik van het koudemiddel R290. Aangezien het gebruik is gebonden aan speciale veiligheidseisen (veiligheidsgroep A3), brengt het bedrijf uit Ratingen haar R290-warmtepompen uitsluitend als monoblockvariant op de markt, om op betrouwbare wijze beperkingen in het gebouw, zelfs in de technische ruimte, te kunnen uitsluiten in de buitenunit zit een gesloten koelmiddelcircuit dat bij de installatie geen handelingen vereist. De buiten- en binnenmodules worden via watervoerende leidingen met elkaar verbonden. Daarnaast worden de compressor en reeds beschikbare veiligheidsvoorzieningen binnen de warmtepompen zo aangepast, dat zowel een veilige montage als de werking van de nieuwe units optimaal kan worden uitgevoerd.

Wil je graag meer informatie omtrent de nieuwe Ecodan lucht-water warmtepompen? Vul het formulier in en Mitsubishi Electric bezorgt je meer informatie.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email