Meten is weten dankzij het intelligent verdeelbord van Legrand

p231884v1
p231921v2
p232252v1

Natuurlijke energiebronnen zijn steeds schaarser. Het belang van energie-efficiëntie dringt door tot het bewustzijn van zowel opdrachtgevers, technische directeuren, facility managers als architecten.

Door ons electriciteitsverbruik beter in kaart te brengen kunnen we het energieverbruik beter controleren en beheren in utilitaire en industriële gebouwen. Daarbij zorgt het zichtbaar maken van het energieverbruik voor duurzame besparingen bij gebruikers en het invoeren van actieplannen door operations managers.

Intelligent verdeelbord

Legrand introduceert EMS CX³, een laagdrempelig systeem waarmee tertiaire en industriële installaties klaar zijn voor een efficiënt energiebeheer. EMS CX³ is hét systeem voor efficiënt electriciteitsbeheer dat installateurs, systeemintegratoren en studieburelen helpt op drie vlakken:

  • Ze krijgen een overzicht van de juiste hoeveelheid energie waar en wanneer die nodig is;
  • Het systeem garandeert een verminderde energieconsumptie;
  • EMS CX³ draagt bij aan het realiseren van “groene” gebouwen met verlaagde milieu-impact.

Bij huishoudelijke en kleine utilitaire installaties zorgt de installateur voor een autonome configuratie in het verdeelbord. Het EMS CX³-systeem gaat een stap verder. Het systeem connecteert en communiceert vanuit de PC of webserver over het LAN-/WAN-netwerk, wat de configuratie geschikt maakt voor middel-, grote tot heel grote installaties op meerdere sites.

Hoe werkt het EMS CX³-systeem?

Het systeem bestaat uit een hardware- en een softwaredeel. Door parametrage in de eerste fase maakt men de keuze en de instelling van individuele functies volgens de gegeven vereisten. In de configuratiefase worden alle apparaten geprogrammeerd zodat ze onderling én met externe systemen kunnen communiceren. Tijdens de supervisie ten slotte worden alle processen gecontroleerd teneinde het energieverbruik overal en altijd te optimaliseren.

De hardware bestaat uit meet-, statusrapportage en bedieningsmodules waarmee de volledige supervisie mogelijk is. Op niveau van de software werkt Legrand met licentiesleutels verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus adressen. Deze software kan geïnstalleerd worden op een specifiek toegewezen PC. Maar er kan ook gekozen worden om de gegevens te superviseren via elk apparaat dat een internet browser heeft. Denk maar aan een smartphone, tablet,… Diverse meetgegevens kunnen van op afstand opgevraagd worden of men kan handelingen uitvoeren. Ook bij lokaal gebruik (in het verdeelbord) blijft het EMS CX³-systeem interessant door de modulaire mini-programmator.

Wilt u graag meer informatie ontvangen omtrent het EMS CX³-systeem, dan kan u dit via het antwoordformulier aanvragen.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email