Een groendak als buffer voor regenwater

intensiefgroendak
IBIC
extensief

In Vlaanderen is sinds 2013 een vernieuwde Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater (GSVH) van kracht. Door toenemende verstedelijking en klimaatveranderingen neemt het overstromingsrisico in onze leefomgeving toe. Daarom zet de GSVH in op een drietrapsstrategie: vasthouden (voor gebruik), bufferen en vertraagd afvoeren.

In die drietrapsstrategie kunnen groendaken een belangrijke rol spelen. Zowel bij intensieve als extensieve groendaken groeien de planten op een substraatlaag die het regenwater opneemt tijdens een bui. Een deel van het opgenomen regenwater zal verdampen en de rest wordt vertraagd afgevoerd. De totale hoeveelheid regenwater die afgevoerd moet worden daalt dus en het piekdebiet bij een stortbui vermindert.

Invloed op de constructie

Bij het toepassen van een groendak dien je uiteraard rekening te houden met het maximale gewicht van je groendak wanneer dat verzadigd raakt met regenwater. Bij een intensief groendak is de substraatlaag een stuk dikker dan bij een extensief groendak, waardoor de constructie nog meer gewicht moet kunnen dragen. Laat je dus adviseren door specialisten voor het berekenen van de extra belasting van de constructie.

Invloed op de plaatsing van een regenwaterput

Is je dak volledig uitgevoerd als groendak, dan ben je in Vlaanderen niet langer verplicht om een regenwaterput te plaatsen. Is je dak maar gedeeltelijk uitgevoerd als groendak dan moet je het groendak niet meenemen in de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.

Recuperatie van regenwater

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) becijferde dat een extensief groendak op jaarbasis zo’n 30% van het water opneemt. Bij een intensief groendak is dat 50%. Je kan je groendak dus ook gebruiken voor regenwaterrecuperatie.

Regenwater dat afgevoerd wordt van het groendak mag je niet zomaar op de regenwaterput aansluiten omdat het water door de passage langs het substraat stoffen opneemt die voor verkleuring zorgen wat niet ideaal is voor huishoudelijke toepassingen. Je kan natuurlijk wel de afvoer van je groendak aansluiten op een regenton die je enkel gebruikt om planten in de tuin te bewateren. Wil je het regenwater van je groendak toch gebruiken voor huishoudelijk gebruik, dan kan dat door de toepassing van een actieve koolfilter.

Laat je bij het ontwerp van groendaken bijstaan door professionals. Vul het formulier in en en de groendakspecialisten van IBIC helpen je graag verder.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email