Hilde Derde is advocaat aan de Balie van Leuven. Ze is gespecialiseerd in het handels- en burgerlijk recht, meer bepaald bouwrecht, contractenrecht (bijzondere overeenkomsten als aanneming, koop/verkoop, huur,..), zakelijke rechten (als recht van opstal, erfpacht). Zij legt zich ook toe op de energiewetgeving, marktpraktijken- en consumentenrecht, alarmwetgeving, aansprakelijkheidsrecht  en beslagrecht.

Overzicht van beschikbare informatie: 5 artikels, 0 bedrijfsvideos, 0 bestekteksten, 0 brochures, 0 CAD tekeningen, 0 certificaten, 0 handleidingen, 0 instructievideos, 0 technische fiches.