Een duurzame dakbedekking zoals zink vereist een al even doeltreffend en verouderingsbestendig isolatiesysteem eronder. Het Forensisch psychiatrisch Centrum in Gent koos daarom resoluut voor het Kompaktdaksysteem van FOAMGLAS®: het enige isolatiesysteem met een atg-keuring voor warme daken met metalen bekleding dat geen bijkomende mechanische bevestiging vereist. Zo wordt het lucht- en dampscherm nooit doorboord en is er geen enkel gevaar voor koudebruggen. Het Kompaktdaksysteem is geschikt voor dragers uit beton, hout of geprofileerde staalplaat, en voor de meest aparte architecturale daktypes. 

 

Zinken daken beperken zich niet meer tot kerken. Met zink kunnen immers de meest eigenzinnige dakvormen worden bekleed. Zink heeft een lange levensduur, is natuurlijk - wat het 100% recycleerbaar maakt - , en is bij een vakkundige plaatsing nagenoeg onderhoudsvrij. Dat maakt zink op lange termijn bijzonder kostenbesparend.  Ook FOAMGLAS® heeft buitengewone eigenschappen. Cellulair glas is het enige isolatiemateriaal dat thermische isolatie en vochtwering blijvend in zich verenigt. Het is bovendien onbrandbaar, drukvast, en het gaat zeker 50 jaar mee. Niet verwonderlijk dat zink en FOAMGLAS® zo vaak met elkaar worden gecombineerd.     

 

Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

De historiek van het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum, aan de Wondelgemse Meersen (Wiedauwkaai) in Gent, gaat terug naar 2007. Op basis van een algemene offerteaanvraag stelde de Regie der Gebouwen op 10 juli van dat jaar de tijdelijke vereniging ABSCIS-dJGA-INGENIUM-DERVEAUX-AT OSBORNE aan om de geïntegreerde studie van architectuur en technieken op te maken. Het bureau de Jong Gortemaker Algra uit Rotterdam stond in voor het architecturaal ontwerp, terwijl Abscis Architecten de technische uitwerking, de coördinatie van het ontwerpteam en de opvolging van de werken op zich neemt. De stabiliteitsstudie werd uitgevoerd door ingenieursbureau Derveaux, de technische uitrustingen van het gebouw worden bestudeerd door Ingenium. AT Osborne controleert de kosten en is veiligheidscoördinator.

 

In maart 2010 werd de bouwaanvraag vergund, en drie maanden later kreeg de firma Denys uit Wondelgem de algemene aannemingswerken toegewezen.  De bouwwerken startten in oktober 2011, de oplevering is voorzien voor maart 2014. Na een testfase van een half jaar zal het centrum ter beschikking worden gesteld aan de Federale Overheidsdienst Justitie van de Gerechtelijke diensten van Gent.

 

Een forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling voor de opvang van zogenaamde ‘geïnterneerden’:  personen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht maar niet thuishoren  in de gevangenis omdat ze ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, maar ook niet terecht kunnen in een regulier psychiatrisch ziekenhuis omdat dit niet voldoende streng is beveiligd.  Het uiteindelijk doel is ervoor te zorgen dat de geïnterneerden op termijn weer normaal en met begeleiding in de samenleving kunnen functioneren. 

 

In het nieuwe Forensisch psychiatrisch centrum zullen ongeveer 270 geïnterneerde patiënten met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico worden opgevangen. Rond het centrum komt een dubbele beveiligde perimeter van betonnen muur en draadafsluiting.

 

Het complex heeft een oppervlakte van ongeveer 29.858 m². In het centrale gedeelte zijn alle ondersteunende diensten, werk- en ontspanningsruimten, therapielokalen en gespreksruimten ondergebracht. Daarrond bevinden zich, in de vorm van een waaier, de woonpaviljoenen. De woonpaviljoenen hebben 2 bouwlagen, het hoofdgebouw telt er drie.

 

Het centrum wordt een voorbeeld voor duurzaam bouwen en duurzaam energiegebruik. De materialen werden daarom streng geselecteerd: ze moeten corrosiebestendig, slijtvast, vandaalbestendig en eenvoudig te onderhouden zijn, en bij voorkeur ook recycleerbaar. Ook aan de isolatie werden heel hoge eisen gesteld: streefdoel is K21. De keuze voor FOAMGLAS® lag dan ook voor de hand.

 

FOAMGLAS® beantwoordt uitstekend aan alle criteria: het heeft een uitstekende lambdawaarde – die bovendien nooit verandert – en het is buitengewoon verouderingsbestendig. FOAMGLAS® werd niet alleen gebruikt voor de 6.000 m² zinken daken, maar eveneens voor de 4.000 m² platte daken.

 

Dak FPC

Opbouw:

  • Betonnen drager
  • FOAMGLAS® -isolatie, geplaatst in twee lagen van 10 en 9 cm, met daarin kramplaten verwerkt
  • Daarop een drukverdeelmembraan
  • Pe-folie als scheidingslaag
  • Zink van VMZinc met een laklaag aan de onderzijde.

Hoofdaannemer: Denys uit Wondelgem

Zinkwerker: Verhoye-Dult uit Wetteren