Doe meer met je plat dak

Lifeonroof
Zeno
500foamglasplatte

Tegen 2050 zal het aantal mensen dat in steden woont, bijna verdubbeld zijn. Dat stelt ons voor een gigantische uitdaging.

“Een oplossing om extra levenskwaliteit te realiseren op minder grondoppervlakte, is het creëren van woon- en ontspanningsmogelijkheden bovenop daken. Maar actief gebruikte daken vereisen materialen en systemen met een nog hogere kwaliteit dan andere platte daken. Ze moeten langdurig hoge belastingen kunnen dragen, maximaal bestand zijn tegen lekken, zonder veel kosten van toepassing kunnen veranderen, en brandveilig zijn. Laat dat nu precies de sleutelkenmerken zijn van cellulair glas. Inmiddels hebben we al een heel aantal actief gebruikte daken gerealiseerd.” 

Frank Vanhove, managing director van FOAMGLAS® Benelux

Volgens het Federaal Planbureau stijgt de bevolking van België van 11,3 miljoen in 2016 tot 13 miljoen in 2060. Elk jaar krijgt ons land er gemiddeld 40.000 inwoners bij. Dé sleutel voor de klimaatuitdaging van vandaag en morgen is een betere ruimtelijke ordening. Ons land kan nooit zijn klimaatdoelstellingen halen als er niet dringend wordt ingezet op grotere dichtheden – Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ziet ongeveer honderd woningen per hectare als norm. 

Extra hoge eisen

“Meer woon- en ontspanningsmogelijkheden op minder grondoppervlakte”, dat betoogt ook Frank Vanhove. “Een uitstekende oplossing is het volledig of gedeeltelijk benutten van de ruimte op platte daken. Bijvoorbeeld voor een restaurant, een speeltuin, een dakterras, een installatie met zonnepanelen, een parkeerterrein, een vijver of zwembad, of een groendak. Daken die actief worden gebruikt, stellen echter extra hoge eisen aan de constructie en de materialen. Het risico dat bijvoorbeeld een zwembad of een restaurant lekkages veroorzaakt, is groter dan bij andere daken. En het zoeken naar de oorzaak en de herstelling van het lek kan een dure zaak zijn.“

FOAMGLAS® is niet alleen synoniem van efficiënte thermische isolatie. Je bent ook zeker van een dakopbouw die voldoet aan de hoogste normen op het vlak van duurzaamheid en veiligheid. Sommige Compactdaken van FOAMGLAS®zijn al meer dan 4 decennia in gebruik en bieden nog altijd dezelfde hoogwaardige prestaties als toen ze werden geplaatst. Dat bleek recent nog uit de resultaten van het FIW (Forschungsinstitut für Wärmeschutz) in München. Zelfs na bijna een halve eeuw zijn de druksterkte en de thermisch isolerende kwaliteiten van FOAMGLAS®-isolatie onveranderd gebleven.

Tal van toepassingen

Cellulair glas is het enige isolatiemateriaal dat absoluut water- en dampdicht is. Het absorbeert geen vocht, en bij boorwerken is de schade gemakkelijk te vinden en – aangezien de lekkage maar lokaal is – al even eenvoudig te herstellen. Die volledige waterdichtheid, samen met de uitermate hoge druksterkte, maakt FOAMGLAS® ideaal voor bijvoorbeeld parkeerterreinen en zonne-installaties. De isolatie blijft droog en doeltreffend, en de thermische prestaties ervan verminderen niet. 

Door zijn afgesloten cellen is FOAMGLAS® ook ondoordringbaar voor de wortels van planten en bomen, en bijgevolg bij uitstek geschikt voor extensieve of intensieve groendaken. Cellulair glas bestaat uit puur glas en is daardoor bestand tegen organische oplosmiddelen, zuren en ongedierte. Het kan ook niet rotten. 

Een ander belangrijk voordeel is de grote flexibiliteit. Zelfs vele jaren na plaatsing van het dak kan alsnog worden beslist om bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren of het dakterras om te vormen tot een groendak, zonder de originele structuur te moeten wijzigen. Het gevolg: minder kosten, en minder verspilling van materialen. 

Verder is FOAMGLAS® uitermate brandveilig, wat cruciaal is voor daken die als leef- en ontspanningsruimte worden gebruikt. Het isolatiemateriaal heeft Europese brandklasse A1, en is dus onbrandbaar. Bij brand worden de vlammen niet verspreid, komen er geen giftige dampen vrij en is er geen rookontwikkeling. Meer zelfs: FOAMGLAS® doet dienst als beschermend schild en helpt de brand lokaal te houden. Dat komt niet alleen de brandveiligheid van het gebouw ten goede, het zorgt ook voor extra tijd bij evacuatie en bluswerken.

Al talrijke referenties

FOAMGLAS® heeft al  talrijke actief gebruikte daken gerealiseerd. Niet enkel in België en Nederland, maar ook in andere landen. Foto’s van inspirerende voorbeelden en meer informatie zijn te vinden op https://nl.foamglas.com/nl-nl/gebruiksdaken.

Meer weten

Wie meer wil weten over het cruciale belang van stadsinbreiding en de keuze voor kwaliteit, wordt uitgenodigd op de voordracht die ir. arch. Robert de Lathouwer geeft voor De Vijfde Gevel, de vereniging van Belgische fabrikanten die het plat dak wil promoten. De voordracht kadert in een avondsessie die plaatsvindt op 25 maart. Deelname is gratis, na registratie op www.devijfdegevel.be.

Wilt u graag de brochure ontvangen met het overzicht van de isolatiesystemen voor platte daken? Vul het formulier in en FOAMGLAS® stuurt u deze op.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email