FOAMGLAS, na 45 jaar geen spat verouderd

small
1280
FOAMGLAS

Tussen juni 2016 en augustus 2017 heeft het FIW München in opdracht van Pittsburgh Corning Europe testen uitgevoerd naar het langetermijngedrag van de isolatieproducten van FOAMGLAS in diverse platdaktoepassingen. Daarvoor werden er in diverse Europese landen, en in aanwezigheid van een gekwalificeerde derde partij stalen genomen van daken van 29 tot 45 jaar oud. In elk van de weerhouden gevallen bleek de FOAMGLAS-isolatie zijn thermische kwaliteiten en stabiliteit behouden te hebben. Dat een fabrikant het bewijs levert dat zijn producten na bijna een halve eeuw gebruik niet in het minst verouderd zijn, is quasi uniek in de wereld van de isolatie. De testresultaten bewijzen dat FOAMGLAS een uitstekende, toekomstgerichte investering is. FOAMGLAS-compactdaken behouden hun thermische eigenschappen, en bij werken die kaderen in de strengere thermische eisen die aan daken worden gesteld, mag de aanwezige FOAMGLAS-isolatie meestal blijven liggen. De plaatsing van een bijkomende laag volstaat.

 

FOAMGLAS veroudert niet

In een eerste fase van het lopend onderzoek, tussen juni 2016 en augustus 2017, heeft het FIW vier uiteenlopende toepassingen van FOAMGLAS-compactdaken geanalyseerd: het 29 jaar oude dak van het Verzorgingstehuis in Burcot (Verenigd Koninkrijk), het 32 jaar oude dak van de Bavaria Brouwerij in Lieshout (Nederland), het 40 jaar oude dak van het administratief gebouw van Belfius Bank & Insurrance in Hasselt, en het 45 jaar oude dak van de kliniek in Kristiansord (Zweden). De stalen werden genomen in aanwezigheid van een gekwalificeerde derde partij – voor België was dat het SECO/BCCA, het Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen –, waarna ze in de labo’s van het FIW volgens de huidige EN-testmethoden werden onderzocht op drie prestatie-eigenschappen: de lambdawaarde zowel op het moment van de staalafname als na droging, de druksterke en het vochtgehalte. Alle testresultaten werden vergeleken met de informatie van de technische specificaties die op het moment van het optrekken van het gebouw beschikbaar waren.

Of het nu ging om het dak van 29 jaar oud, of om het dak dat al bijna een halve eeuw meegaat, de conclusies van het FIW zijn eenduidig: bij gebruik van FOAMGLAS onder de gepaste omstandigheden, d.w.z. als er geen accumulatie van water was als gevolg van een gebrekkige dakbedekking of als gevolg van de plaatsing van FOAMGLAS zonder afgedichte naden, waren er geen verouderingseffecten detecteerbaar in termen van een toename in thermische geleidbaarheid of een afname in druksterkte. FOAMGLAS-dakisolatie van bijna 50 jaar oud heeft nog altijd dezelfde thermische kwaliteiten en druksterkte als op het moment van plaatsing.

“In alle gevallen waarin de waterdichting van het gebouw op het moment van de steekproefname nog altijd functioneel was en daardoor het vochtgehalte van het gebouw gering was, hebben de over meerdere decennia in de platdakconstructie ingebrachte FOAMGLAS-producten nog altijd een hoge technische isolatiewaarde. In elk van de gevallen lagen de resultaten dichtbij de in de technische goedkeuringen opgegeven waarde met een lambdawaarde tussen 0,043 W/mK en 0,053 W/mK. De resultaten toonden geen significante afwijkingen tussen de warmtegeleidbaarheid op het moment van de steekproefname en in gedroogde toestand. Alle steekproeven toonden een hoge structurele stabiliteit met een drukvastheid boven 500 kPa.” 

Prof. dr. ing. Andreas Holm van het FIW

Wilt u graag meer informatie omtrent de isolatie-oplossingen van FOAMGLAS? Vul het formulier in en FOAMGLAS neemt met u contact op.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email