Hoe hellende daken isoleren? Het sarkingdak anders bekeken

Atelier70V3

Net zoals een pot met water sneller kookt als er een deksel op staat, is een gebouw sneller op de gewenste temperatuur te brengen als het dak goed is geïsoleerd. Het is ook eenvoudiger om de temperatuur constant te houden. Dat spaart in de winter brandstoffen uit, en vermindert de uitstoot van CO2. In de zomer maakt een goed geïsoleerd dak airconditioning minder noodzakelijk, of zelfs overbodig.

Voor de isolatie van een hellend dak bestaan er verscheidene mogelijkheden. Tenzij de onderliggende ruimte enkel dient als berging voor minder belangrijke zaken, is het aangewezen de isolatie aan te brengen in het dakvlak. In dit geval kan ervoor geopteerd worden de isolatie onder, tussen of bovenop de dakstructuur te plaatsen. Deze laatste oplossing noemt men een sarkingdak.

“Als men koudebruggen volledig wenst uit te sluiten, is een sarkingdak de meest aangewezen optie omdat de isolatielaag ononderbroken doorloopt.” 

WTCB, TV nr. 251, p. 29

Bij isolatie tussen de spanten of kepers van het dak is het moeilijk om koudebruggen te vermijden. Dat komt niet alleen doordat hout minder goed isoleert dan isolatiematerialen, maar ook doordat een goede aansluiting van het isolatiemateriaal tegen het houtwerk minder evident is dan het lijkt. Dit is vaak het geval met harde isolatieplaten, die zelfs bij perfect op maat snijden niet mooi aansluiten bij de draagstructuur. Hierdoor ontstaan luchtstromingen tussen het houtwerk en de isolatie.

Het sarkingdak steunt op het warmdakprincipe dat wordt toegepast bij platte daken. Aangezien de isolatie zich aan de bovenzijde van de draagconstructie bevindt, ontstaat een continu doorlopende isolatiemantel. Dat biedt een duidelijke meerwaarde op het gebied van energieprestaties en vermindert aanzienlijk het risico op interne condensatie.

FOAMGLAS® Sarkingdak: wat is het?

Veruit het beste isolatiemateriaal voor een  sarkingdak is FOAMGLAS®. FOAMGLAS®-isolatieplaten worden volvlakkig op de draagstructuur (hout, beton of geprofileerde staalplaat) verkleefd en onderling verlijmd. Zo verzekeren ze een blijvende thermische, lucht- en dampdichte continuïteit over het hele dakoppervlak.

9 voordelen van een FOAMGLAS®-sarkingdak

  1. De FOAMGLAS®-isolatieplaten lopen ononderbroken over de drager door. Dat garandeert een doorlopende en volstrekt luchtdichte constructie zonder thermische onderbrekingen
  2. FOAMGLAS®-isolatie is het enige isolatiemateriaal dat zijn thermische isolatiewaarde ten volle behoudt. De warmteweerstand van een dak dat met FOAMGLAS® is geïsoleerd, blijft constant gedurende de hele levensduur van het gebouw.
  3. De hermetisch gesloten glascellen maken FOAMGLAS® volledig waterdicht. FOAMGLAS® kan niet vochtig worden en kan zelfs worden gebruikt als vochtwering.
  4. FOAMGLAS®-materialen zijn absoluut dampdicht. Een extra dampscherm is niet nodig, zelfs niet voor gebouwen met binnenklimaatklasse 4 (zwembaden).
  5. FOAMGLAS®-isolatie is uitstekend bestand tegen afrukking en windzuigkrachten. De dakbedekking wordt bevestigd op de kramplaten die in de FOAMGLAS®-platen worden geplaatst zonder het isolatiemateriaal te doorboren.
  6. FOAMGLAS® is door zijn glasstructuur drukbestendig, ook bij langdurige belasting. FOAMGLAS® weerstaat lasten tot 160 ton/m2. FOAMGLAS® is tevens bijzonder maatvast. De uitzettingscoëfficiënt is vergelijkbaar met die van staal en beton.
  7. FOAMGLAS®-isolatie is geschikt voor elk type drager en voor elk type dakbedekking.
  8. FOAMGLAS®-isolatie is absoluut brandveilig en onbrandbaar
  9. De FOAMGLAS®-producten zijn gecertificeerd door natureplus®. Ze voldoen in elk stadium – grondstof, productie, gebruik en recyclage – aan de strengste ecologische eisen.

De vele voordelen van sarkingdaken en toepassingen van FOAMGLAS® in sarkingdaken met leien, pannen en metalen dakbedekking bundelde Pittsburgh Corning Europe in de brochure ‘Sarkingdaken’. Deze brochure is aanbevolen lectuur voor iedereen die op een duurzame manier een hellend dak wil isoleren. Een sarkingdak met FOAMGLAS® biedt een aanzienlijke meerwaarde op het gebied van energieprestaties en vermindert het risico op interne condensatie. U kan deze brochure gratis aanvragen via het formulier.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email