FOAMGLAS®, toonaangevende fabrikant van isolatie op basis van cellulair glas, vervult binnen de bouwwereld al vele jaren een voortrekkersrol. En dat geldt niet anders voor online toepassingen. Vanaf heden zijn alle FOAMGLAS® oplossingen gratis beschikbaar via een eigen online BIM-applicatie: bim.foamglas.be.

Samenwerking tussen FOAMGLAS® en ThorbiQ

Daarvoor maakt FOAMGLAS® gebruik van technologie van ThorbiQ die de open, softwareafhankelijke standaard voor het programma Autdesk Revit volgt. BIM oftewel Building Information Modeling is voor ThorbiQ méér dan louter het modelleren van digitale bouwmodellen om vanuit deze 3D-modellen plannen of hoeveelheden af te leiden. Het is een collaboratieve werkmethode waarbij een betere informatie-uitwisseling centraal staat.

“BIM is een continu proces van automatiseren, visualiseren, faciliteren en samenwerken, van het uitwisselen en beheren van informatie tussen de diverse partijen van het project, en het verlenen van diensten. De tijd dat elke bouwpartner op zijn eilandje zit is voorbij. Alle relevante data voeren de bouwpartners in in een digitaal, gestructureerd bouwinformatiemodel dat ze met elkaar delen. Uit deze modellen kunnen uitvoeringsplannen, details en andere informatie worden afgeleid en krijgen alle partijen meer inzicht in het project. De digitale bouwinformatiemodellen visualiseren de werken in detail. Hierdoor detecteren zij veel sneller conflicten tussen de verschillende objecten en materialen, voor de start van de uitvoeringsfase. Mogelijke problemen worden op de computer opgelost, in plaats van op de bouwplaats. Aanpassingen voert men maar één keer uit in het centrale 3D-model, en de de aangrenzende elementen passen zichzelf automatisch aan. Ook de meetstaten passen zich automatisch aan. Dat het risico op  faalkosten vermindert tijdens de uitvoering is de evidentie zelve.” 

Wim Tas, co-founder en CTO van ThorbiQ

Standaardisatie als antwoord op de complexiteit

Complexiteit en techniciteit van het bouwgebeuren neemt alsmaar toe. Fragmentering (versta: specialisatie) in het bouwproces heeft als gevolg dat de kans op miscommunicatie tussen bouwpartners verhoogt. BIM helpt zowel op nationaal als internationaal niveau om het bouwproces beter te organiseren en bouwpartners beter te laten samenwerken. ThorbiQ zorgt ervoor dat het databasemodel van Autodesk Revit gestandaardiseerd wordt.  

Mid 2015 bracht ThorbiQ in Nederland een gebruikersgroep onder in de Stichting Revit Standards De taak van de gebruikersgroep is om de Standards te onderhouden en verder te ontwikkelen. Zo blijft de informatie geactualiseerd en worden nieuwe producten ook toegevoegd.

Juiste isolatieoplossing voor elke toepassing

“We zijn in het BIM-verhaal meegegaan omdat het de hele bouwketen omvat. Niet enkel de ontwerpers, maar ook de aannemers en de eigenaar van het gebouw zijn betrokken in de keuze van oplossingen. Aangezien FOAMGLAS® zeer zwaar inzet op de lange levensduur van zijn isolatiesystemen, is ook het correct en uitvoerig informeren van alle bouwpartners voor ons een prioriteit.” 

Frank Vanhove, Managing Director Benelux Building Business van FOAMGLAS®

Het eerste contact tussen FOAMGLAS® en ThorbiQ dateert al van 2015.

“We hebben ons licht opgestoken bij tal van bedrijven die met BIM bezig zijn, maar wat zij ons aanboden was niet altijd even geschikt. Wij fabriceren immers geen ‘object’ – een stoel, een verwarmingsketel of een volledig dak –, maar slechts een klein onderdeel van het geheel. Hoe dat praktisch ingevuld kan worden voor de ontwerpers en de andere spelers in de bouwketen, is voor ons en ThorbiQ een zoektocht van drie jaar geworden. We wilden een systeem waarmee elke gebruiker kan selecteren op een product, en dat product vervolgens kan gebruiken in een systeem: een dak, en vloer… En omgekeerd. Als iemand op bijvoorbeeld T3+ klikt, dan moet het voor hem direct duidelijk zijn dat dit FOAMGLAS®-product niet is geschikt voor parkeerdaken. Op die manier kunnen fouten gemakkelijk worden voorkomen.“ 

Frank Vanhove, Managing Director Benelux Building Business van FOAMGLAS®

Wat is nu al beschikbaar?

In een eerste fase werden van de diverse FOAMGLAS®-producten de afbeelding, de technische fiche, de technische productgoedkeuring en de prestatieverklaring opgenomen, alsook een link waarmee aan FOAMGLAS® vragen gesteld kunnen worden. Recent volgde de implementatie van FOAMGLAS® in een isolatieoplossing. In een later stadium zal de BIM-toepassing worden uitgebreid met een rekentool.

Download hier alvast de BIM-bibliotheek van FOAMGLAS®: https://be.foamglas.com/nl-be/bibliotheek/tools/bim