Hoe maak je winkelruimtes klaar voor een duurzame en circulaire toekomst?

Facadeclick201812v3
4160x3120
Facadeclick201814v3

Sinds enkele jaren bouwt Colruyt Group enkel lage-energiewinkels. Om de CO2 uitstoot en het primaire energieverbruik verder te verlagen is Colruyt Group vanaf dit jaar gestart met het energiebesparend renoveren van de winkels waarvan het eigenaar is en die dateren van voor 2007. Concreet zal de groep over een periode van 12 jaar 234 winkels bij-isoleren (Umax waarde van de bouwschil van 0.2 W/m²K), luchtdichter afwerken (n50<=1) en de technieken herzien waar nodig. De renovatie is niet enkel goed voor het milieu maar door het verminderen van de temperatuurschommelingen en de verhoogde ventilatie zal ook het comfort voor de klanten en werknemers toenemen.

“Deze renovatie is zeker geen eindpunt want ze voorziet nu reeds de introductie van innovatieve en duurzame technieken. “

Hilde Carens, vakexpert duurzaam bouwen Colruyt Group

Eén van die nieuwe technieken is de duurzame propaan- en propeenkoeling. Waar een klassieke koelinstallatie zijn restwarmte afgeeft in open lucht, is deze koeling bijzonder geschikt voor restwarmtebenutting. Op die manier wordt de restwarmte van de koeling gebruikt voor de verwarming van de winkelruimte. Op termijn wil Colruyt Group winkels voorzien die volledig vrij van fossiele brandstoffen functioneren.

Gevelbouwsysteem Facadeclick onderzocht omwille van circulaire eigenschappen

In zijn streven naar duurzaamheid gaat Colruyt Group verder dan het toepassen van energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen: Colruyt Group is ook een koploper als het aankomt op circulair bouwen.

“Ongeveer de helft van alle gewonnen materialen en ongeveer één derde van het waterverbruik wordt opgeslorpt door het bouwen en uitbaten van gebouwen.”

Informatie van de Europese Commissie

Binnen dit onderzoek kwam Colruyt Group voor de renovatie van de gevels van de bestaande winkels o.a. terecht bij Facadeclick. Het gaat om een droog gevelbouwsysteem waarmee klassieke gevelstenen voorzien van 2 uitsparingen met behulp van een verbindingsstuk in elkaar geklikt worden. Het Facadeclicksysteem heeft tal van voordelen maar voor Colruyt Group waren vooral volgende elementen van doorslaggevend belang:

  • Circulair bouwsysteem: in tegenstelling tot andere gevelstenen die verkleefd of met cement gehecht worden, kunnen de gevelstenen van het Facadeclicksysteem op een eenvoudige manier opnieuw van elkaar gehaald en herbruikt worden. Ook de kunststof verbindingsstukken zijn opnieuw inzetbaar.
  • Snelheid van bouwen: met het Facadeclicksysteem bouw je ongeveer 7 maal sneller een gevel met gevelstenen in vergelijking met klassieke bouwmethodes. Als je meer dan 200 winkels te renoveren hebt dan betekent dat flink minder bouwwerkuren en het sneller bereiken van energiebesparingen.
  • Weersonafhankelijke bouwmethode: ook bij regenweer of koude kan de aannemer met dit droogbouwsysteem aan de slag.

Bij de evaluatie van nieuwe systemen zoals Facadeclick maakt Colruyt Group gebruik van een eigen testlab waar ze in nauwe samenwerking met aannemers de nieuwe producten en technieken uittesten in een testomgeving. Op die manier toetst Colruyt Group nieuwe materialen niet alleen aan de opgegeven kenmerken maar wordt meteen ook de toepasbaarheid in de praktijk nagegaan. De eerste proefopstelling met Facadeclick is beloftevol en als bij volgende proeven alles volgens plan verloopt, kan in 2018 een eerste stap gezet worden naar circulaire toepassingen. 

Wilt u graag meer informatie over Facadeclick, vul dan het formulier in en Facadeclick neemt met u contact op.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email