De robuuste industriële vloerplaten van Eurodal laten toe om in de ondergrond een duurzaam, eenvoudig en dus budgettair voordelig systeem op te bouwen om regenwater te beheersen.
Voor elke werf maakt de studiedienst van Eurodal eerst een grondige voorstudie. Hierin bepaalt ons team het volume van de buffer voor het regenwater en de aangewezen materialen en werkwijzen voor betrokken aannemers en grondwerkers.

In het HYDROPS-systeem stroomt het regenwater van het verharde terrein via ingewerkte prefab-goten naar het volvullingsafvoersysteem. Van hieruit gaat het relatief snel naar de slib- en koolwaterstofafscheiders. Het gezuiverde water wordt via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.

Wanneer het regenwater (gedeeltelijk) hergebruikt gaat worden, wordt een extra watertank tussen de slibvanger en fundering geïnstalleerd. Of, als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken. Anders wordt het gebufferde water met vertraging afgevoerd naar het openbare rioleringsnet. Ook water van de dakafvoeren kan aan het HYDROPS-systeem worden gekoppeld en zo gebufferd.

Aan de basis van het HYDROPS-systeem liggen 4 belangrijke elementen:

  • een open fundering die water kan bufferen;
  • Eurodal vloerplaten met een groot lastenspreidend vermogen:
    • waardoor in de ondergrond op een breukveilige manier het HYDROPS-systeem kan worden opgebouwd;
    • met materialen en technieken die een voordelige total-cost opleveren;
  • de ondergrondse leidingen;
  • een slibvanger.

Door deze unieke opbouw is het HYDROPS-systeem ongevoelig voor slibvervuiling. De HYDROPS-methode is vooral interessant voor terreinen met een hoog grondwater- en rioleringspeil.

De opbouw van HYDROPS

Tijdens de graafwerken worden er putten voor slib, regen of koolwaterstof geplaatst.  In de ‘uitgegraven koffer’ plaatsen we –afhankelijk van de  infiltratiemogelijkheid– een niet geweven geotextiel of EPDM folie.  Op de bodem van de koffer plaatsen we de Hydrops-leidingen, afvoerpunten en eventueel andere nutsleidingen. Vervolgens vullen we de uitgegraven koffer opnieuw met fundatiemateriaal. Het ingepakte geheel zal nu dienen als basis om de verschillende types betonnen vloerplaten te plaatsen.
De afvoerpunten bestaan uit een buis-in-buis-systeem waardoor er voldoende uitvoeringstolerantie blijft voor het plaatsen van kolkplaten achteraf. Bekijk dit filmpje:

De studiedienst van Eurodal staat voor u klaar om met het HYDROPS-systeem op uw werven een doeltreffende waterbeheersing te realiseren. Contacteer ons voor een inspirerend werfbezoek.