De federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) verenigt als overkoepelende organisatie de meeste betrokken sectorfederaties. Ze vertegenwoordigt een 600-tal producenten in de drie Gewesten, waarvan bijna 2/3 kmo’s. Samen stellen die meer dan 30.000 mensen tewerk en realiseren ze een omzet van bijna 11 miljard euro. Bovendien zijn ze sterk exportgericht. Ze dragen bij aan het positieve saldo van de Belgische handelsbalans met bijna 60% van hun geconsolideerde omzet.


Merken: BMP-PMC
Overzicht van beschikbare informatie: 2 artikels, 0 bedrijfsvideos, 0 bestekteksten, 0 brochures, 0 CAD tekeningen, 0 certificaten, 0 handleidingen, 0 instructievideos, 0 technische fiches.