BATIVOX

Bativox is hét online platform voor de Belgische bouwsector.

Overzicht van beschikbare informatie: 1219 artikels, 0 bedrijfsvideos, 0 bestekteksten, 0 brochures, 0 CAD tekeningen, 0 certificaten, 0 handleidingen, 0 instructievideos, 0 technische fiches.

Recente artikels: Bativox

Bativox Kennis

Welke soorten dakbedekking bestaan er voor hellende daken?

Door Bativox / 13/04/21

Er bestaan verschillende soorten dakbedekking voor hellende daken die toegepast worden afhankelijk van de beoogde uitstraling, de gewenste levensduur, het budget van de bouwheer,… Kleidakpannen Kleidakpannen zijn ongetwijfeld de bekendste...

Bativox Wetgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie?

Door Bativox / 31/03/21

Een ingrijpende energetische renovatie of kortweg een IER, is een grondige renovatie die de energiehuishouding van een gebouw grondig verbetert. Het is een term ingevoerd door de Vlaamse overheid om bepaalde financiële voordelen toe te kennen...


Bativox Kennis

EPB-eisen ventilatie

Door Bativox / 28/03/21

De EPB-regelgeving legt niet alleen eisen op aan de energieprestatie van het gebouw (hoe goed is de isolatie,…) maar ook aan het binnenklimaat. De EPB regels verplichten de plaatsing van een ventilatiesysteem en van ventilatievoorzieningen...

Bativox Kennis

Wat is het verschil tussen centrale en decentrale ventilatiesystemen?

Door Bativox / 26/03/21

In een goed geïsoleerde en luchtdichte woning is een ventilatiesysteem van groot belang om een gezond binnenklimaat te creëren. Zo'n ventilatiesysteem zorgt er namelijk voor dat er zich binnenshuis geen vervuilde lucht (denk aan de...


Bativox Kennis

Wat is het verschil tussen een ventilatiesysteem A, B, C en D?

Door Bativox / 26/03/21

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we steeds energiezuiniger bouwen. Dat doen we door het aanbrengen van meer isolatie in de bouwschil (spouwmuur, dak,…) en door de woning luchtdicht af te werken. Die bouwwijze heeft echter ook...

Bativox Wetgeving

Stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Door Bativox / 24/03/21

Op 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning die de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 30 augustus 2019 verleende aan een bestaande pluim- en rundveehouderij te Kortessem voor de...


Bativox Project

Nieuwe woonwijk krijgt hoogste tuin van Mechelen

Door Bativox / 24/03/21

Onlangs maakte projectontwikkelaar Revive de plannen van de 2de fase van de Mechelse Komet-site bekend. Op de site tussen de Vaart en de Koningin Astridlaan komen er binnenkort 7 gebouwen met in totaal 120 appartementen: naast de vele...

Bativox Productinfo

Sloop en restauratie vergund voor nieuwe Sint-Andreas school in Brugge

Door Bativox / 22/03/21

Op de voormalige K.T.A.-site aan de Jakobinessenstraat te Brugge komt een school voor 700 leerlingen van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Men voorziet ook een sportzaal die zowel door de school als door externen kan worden...


Bativox Economie

Vastgoedprijzen dikten in 2020 opnieuw flink aan in alle provinciehoofdsteden

Door Bativox / 10/03/21

Uit de jongste vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat blijkt dat ook in 2020 de prijzen van vastgoed in de Vlaamse provinciehoofdsteden flink aandikten. Gemiddeld stegen in 2020 de prijzen van woonhuizen in de Vlaamse...

Bativox Kennis

Aanpassing energetische keuring airco

Door Bativox / 10/03/21

In Europa is 40% van het totale energieverbruik te wijten aan gebouwen. Nieuwe gebouwen worden dan wel energiezuiniger opgetrokken, maar de installatie van airco's kent door het toenemend aantal hittegolven dan weer een hoge vlucht. De overheid wil...


Bativox Kennis

Wat houdt een energetische keuring van de airco in?

Door Bativox / 10/03/21

Om te zorgen dat airconditioningsystemen optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelbehoefte van een gebouw, legt de Vlaamse overheid een energetische keuringsverplichting op voor...

Bativox Project

Nieuwe duurzame woonwijk nabij Vaartkom in Leuven

Door Bativox / 27/02/21

Tussen de Vaartkom en het Leuvense stadscentrum, komt er binnenkort een groene, bijna-energieneutrale woonwijk. Het woonproject met de naam "Nieuw Leuven", komt op de Minckelerssite. Op de plaats van de publieke Minckelersparking komt er een mix van...


Bativox Wetgeving

Verplichte installatie laadpalen bij nieuwbouw en renovaties

Door Bativox / 24/02/21

Wie vanaf 11 maart 2021 in Vlaanderen een aanvraag tot omgevingsvergunning indient zal rekening moeten houden met nieuwe verplichtingen om laadpalen voor elektrische wagens te installeren of om minstens de nodige buizen en kabels voor de installatie...

Bativox Award

Laureaten Staalbouwwedstrijd 2020 bekend

Door Bativox / 24/02/21

Op 22 februari maakte Infosteel de laureaten bekend van de Staalbouwwedstrijd 2020. De Staalbouwwedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd in België. De jaren dat de wedstrijd niet doorgaat in België, organiseert Infosteel een...

Pagina 1
VorigVolgend

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg: