Wijziging wetgeving plaatsing isolatie en laadpalen

vrijstelling gevel isolatie

Minister Zuhal Demir kondigde recentelijk een ontwerp van wijzigingsbesluit aan. Onder haar vereenvoudigingsplan "Sneller waar het kan, beter waar het moet" zal er voor een reeks stedenbouwkundige ingrepen binnenkort onder bepaalde voorwaarden geen vergunning meer nodig zijn.

De nieuwe wijzigingen moeten de administratieve rompslomp beperken en zowel renovaties als vergroening faciliteren.

Vrijstelling voor isolatie aan de buitenzijde van gevels en daken

Voor het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van gevels en daken tot een maximum van 26 centimeter, zal er geen omgevingsvergunning meer vereist zijn voor zover de rooilijn niet overschreden wordt. Deze vrijstelling geldt ook niet:

  • in gebieden die erkend zijn als werelderfgoed of die in de bufferzone van het werelderfgoed liggen conform artikel 11 van de overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld, opgemaakt in Parijs op 16 november 1972;
  • voor gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1. van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014”;

Vrijstelling voor laadpalen

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is ook niet meer nodig voor de plaatsing van elektrische laadpalen op of aan bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte verhardingen.

Het ontwerp werd intussen voorgelegd aan de Raad van State en zou eind dit jaar in werking kunnen treden.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....