Btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw wijzigt

btw tarief 6 procent sloop heropbouw aangepast

Tijdens de begrotingsoefening van oktober 2023 heeft de federale regering beslist om een aantal wijzigingen door te voeren aan het btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Om te verduidelijken wat er juist verandert, moeten we even de huidige situatie schetsen. Op dit moment hanteert de federale overheid eigenlijk 2 regimes van verlaagde btw van 6% voor afbraak en heropbouw:

  • Regime 1: een eerste regeling die geldt in 32 steden en van kracht is sinds 2007,
  • Regime 2: een tweede regeling (met andere voorwaarden dan de regeling onder punt 1) die van toepassing is voor gans België en van kracht is sinds 1 januari 2021.

Om op dit ogenblik gebruik te kunnen maken van regime 2 moet er veel meer dan in regime 1 aan heel wat voorwaarden voldaan zijn:

  • de bewoonbare oppervlakte mag niet groter zijn dan 200m².
  • je moet zelf in de woning gaan wonen en je domicilie er vestigen; tweede verblijven komen dus niet in aanmerking.
  • de woning moet hoofdzakelijk voor privégebruik dienen; een deel mag wel voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.
  • je mag geen andere woningen bezitten, met uitzondering van woningen waarvan je mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker werd door erfenis.
  • de woning moet gedurende 5 jaar, volgende op het jaar waarin je je huis in gebruik nam, je enige en eigen woning blijven; is dat niet het geval dan moet je pro-rata van de niet "uitgezeten" jaren het btw voordeel terug betalen.

Regime 2 verdwijnt

De federale overheid heeft nu beslist om regime 2 te laten aflopen eind 2023. Wie zijn bouwvergunning indiende voor 1 juli 2023 kan nog tot eind 2024 van regime 2 gebruik maken.

Regime 1 blijft maar onder scherpere voorwaarden

Vanaf 1 januari 2024 zal regime 1 uitgebreid worden van de 32 centrumsteden naar gans België maar je zal pas van het verlaagde tarief kunnen genieten als je voldoet aan de vroegere voorwaarden van regime 2 (zie hierboven).  

Concreet betekent dit dat niet langer bouwpromotoren maar enkel particulieren van een verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw zullen kunnen genieten. Ook de oppervlaktelimieten van het vroegere regime 2 zullen van toepassing zijn. Wie voor eind dit jaar een vergunning indient voor een sloop-en heropbouwproject in één van de 32 steden uit het huidige regime 1 kan nog tot eind 2024 gebruik blijven maken van het huidige regime 1, zonder de nieuwe beperkende voorwaarde die ingaan op 1 januari 2024.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....