Vlaanderen verplicht grotere regenwaterputten

hemelwater verordening 2023 vlaanderen regenwaterput

Vanaf 2 oktober 2023 gelden er in Vlaanderen voor particulieren aangescherpte regels m.b.t. regenwater. De nieuwe regelgeving kadert in de "Hemelwaterverordening 2023" die ervoor moet zorgen dat Vlaanderen beter gewapend is tegen weersextremen.

Door de opwarming van het klimaat krijgt ook Vlaanderen meer te maken met periodes van langdurige droogte enerzijds en extreme regenval met overstromingen anderzijds. Het is dan ook steeds meer van belang om regenwater maximaal ter plaatse op te vangen om periodes van droogte te kunnen overbruggen en in geval van extreme regenval de impact van de aanwezige verhardingen te verkleinen.

Toepassingsgebied

De nieuwe regels zijn van toepassing op constructies en verhardingen die vergunningsplichtig zijn en waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend wordt vanaf 2 oktober 2023. Voor constructies en verhardingen waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is, gelden de nieuwe regels voor werken die vanaf 2 oktober 2023 opgestart worden. De regels zijn van toepassing op nieuwbouw en vernieuwbouw (afbreken + opnieuw opbouwen). Ook bij verbouwingen zijn de regels van toepassing wanneer er ingrijpende werken aan zowel het regenwaterafvoersysteem als aan het afvoersysteem van afvalwater plaats vinden. De nieuwe regels zijn dus niet van toepassing bij de plaatsing van een bijkomende douche of toilet en evenmin bij de vervanging van een dakgoot of regenpijp.

Grotere minimale volumes regenwaterputten

Het minimale volume van regenwaterputten wijzigt als volgt:

  • bij een horizontale dakoppervlakte kleiner dan 80 vierkante meter: 5000 liter;
  • bij een horizontale  dakoppervlakte  vanaf 80 vierkante  meter, maar kleiner dan 120 vierkante meter: 7500 liter;
  • bij een horizontale dakoppervlakte vanaf 120 vierkante meter, maar kleiner dan 200 vierkante meter: 10.000 liter;
  • bij een horizontale dakoppervlakte vanaf 200 vierkante meter: minimaal 100 liter per vierkante  meter horizontale dakoppervlakte tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.

De noodoverlaat van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratievoorziening of op een buffervoorziening.

Maximaal hergebruik

Regenwater is een goedkope en belangrijke bron van water die het verbruik van leidingwater kan drukken. Er komt dan ook een verplichting om het opgevangen regenwater maximaal te gebruiken voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is: toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik.

Concreet zal elke regenwaterput uitgerust moeten worden met een operationele pompinstallatie en één of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken. Er moeten regenwateraanvoerleidingen aangelegd worden naar elk toilet, naar de plaats waar de wasmachine gepland is en naar de tuin.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....