Verplichte installatie van zonnepanelen voor grote elektriciteitsafnemers

verplichte plaatsing zonnepanelen grote verbruiker

Vanaf 30 juni 2025 zullen alle gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en gekoppeld aan een aansluitpunt waar in 2021 meer dan 1 GWh aan bruto elektriciteit werd verbruikt, verplicht worden:

  • om op een minimaal deel van hun daken zonnepanelen te installeren OF
  • om de verplichting in te vullen door te investeren in nieuwe windturbines, repowering van windturbines of een nieuwe bio-WKK OF
  • om de verplichting in te vullen door participatie in andere nieuwe hernieuwbare energieprojecten die gerealiseerd worden bovenop deze PV-verplichting of andere verplichtingen uit het Energiebesluit (bijv. het minimum aandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw).

Gezien de hoge afnamedrempel zal de nieuwe regelgeving vooral een impact hebben op (productie)bedrijven. De verplichting is echter ook van toepassing op openbare gebouwen maar daar ligt de afnamedrempel een stuk lager nl. op 250 MWh per jaar.

Om voldoende tijd te laten voor de plaatsing van de zonnepanelen moet de installatie in gebruik zijn ten laatste op 1 januari van het vierde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de verbruiksdrempel werd overschreden.

De verplichting is niet van toepassing als het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de drie voorafgaande kalenderjaren op het afnamepunt meer dan 10% lager is dan 1 GWh, tenzij er in één van die jaren geen verbruik was op het afnamepunt.

Meer zonnepanelen op grotere daken

Het aantal zonnepanelen dat in gebruik genomen dient te worden is afhankelijk van het dakoppervlak en neemt ook toe met de tijd:

  • vanaf 30 juli 2025: minimaal 12,5 wattpiek per vierkante meter horizontale dakoppervlakte,
  • vanaf 1 januari 2030: minimaal 18,75 wattpiek per vierkante meter horizontale dakoppervlakte,
  • vanaf 1 januari 2035: minimaal 25 wattpiek per vierkante meter horizontale dakoppervlakte.
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....