Btw-verhoging van 6% naar 9% op renovaties en sloop-heropbouw

btw verhoging renovaties

De door minister van Financiën Vincent Van Peteghem voorgestelde belastinghervorming omvat een harmonisatie van de verlaagde btw-tarieven van 6 en 12%. Deze twee verlaagde tarieven worden vervangen door één enkel verlaagd tarief van 9%. Dit impliceert voor de bouwsector een verhoging van de btw van 6% naar 9% voor renovatie en voor sloop-heropbouw.

De bouwfederatie Embuild schat dat deze btw-verhoging het activiteitenvolume van bouw- en installatiebedrijven die gespecialiseerd zijn in renovatie met 4,5% zal doen afnemen. Voor de bouw in het algemeen betekent dit een daling van de activiteit met 1,3%. Maar deze beslissing zal ook gevolgen hebben voor de consument. In ons land lenen mensen gemiddeld 72.000 euro voor een verbouwing, maar een verbouwing wordt ook deels met eigen middelen gefinancierd. Met deze btw-verhoging zullen de kosten van een renovatie nu stijgen met  3.000 à 4.500 euro. Dit is een duidelijke kostenverhoging voor particulieren, die geacht worden alles in het werk te stellen om hun woning energiezuinig te maken.

Positief is dat de minister het verlaagde btw-tarief voor de sloop en herbouw van de eengezinswoning permanent maakt. Normaal zou dit verlaagde btw-tarief eind 2023 stoppen, maar de verlaagde btw op sloop-heropbouw zou dus ook na 2023 van kracht blijven.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....