Bouwsector verwacht nog meer prijsstijgingen in 2023

prijsstijging bouwmaterialen

Voor de nabije toekomst verwacht de bouwsector nog steeds aanzienlijke prijsstijgingen voor een aantal bouwmaterialen. Toch lijkt voor sommige bouwmaterialen het ergste achter de rug en ook de levertermijnen lijken te normaliseren. Dat blijkt uit een bevraging van bouwfederatie Embuild bij 341 bouwbedrijven.  

Prijsstijgingen voor baksteen, dakpannen, cement en isolatiematerialen

Acht op de tien aannemers verwachten dat cement en cementproducten in de komende drie maanden duurder gaan worden. Eén op drie verwacht zelfs een prijsstijging van meer dan 10%.

Ook bakstenen en dakpannen worden duurder volgens driekwart van de aannemers. 43,1% verwacht dat deze materialen zelfs meer dan 10% duurder gaan worden. Dat komt zeker niet als een verrassing gezien de hoge energieprijzen en het feit dat er heel veel energie nodig is om bakstenen en dakpannen te produceren.

Dat is ook de reden waarom twee derde van de aannemers ook prijsstijgingen verwacht voor glas. Driekwart van de bevraagde bouwbedrijven denkt dat ook de andere ruwbouwmaterialen duurder zullen worden.

Ook voor sommige andere bouwmaterialen verwachten de aannemers en installateurs nog prijsstijgingen:

  • 83,4% van de installateurs verwacht prijsstijgingen voor de materialen voor de installatiesector,
  • 69,4% van de aannemers verwacht prijsstijgingen voor isolatiematerialen op basis van polyurethaan,
  • 73,2% van de aannemers verwacht prijsstijgingen voor de overige isolatiematerialen.

Bijna alle leveranciers van bouwmaterialen leggen prijsherzieningsclausules op aan de bouwbedrijven, om stijgende materiaalprijzen te kunnen doorrekenen, maar omgekeerd rekenen maar 6 op 10 bouwbedrijven die stijgende prijzen door aan hun klanten via een herzieningsclausule of dagprijzen. Bouwbedrijven die geen herzieningsclausule of dagprijzen gebruiken naar hun klanten toe, riskeren uiteraard een dalende rentabiliteit.

Ergste voorbij voor hout en staal

Voor staal, hout en non-ferro metalen lijken de zwaarste prijsstijgingen achter de rug. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht een stabilisatie van de houtprijzen die ondertussen al gedaald zijn. De prijs van hout daalde vorig jaar met 17,5%. Eén op vijf van de ondervraagden vermoedt dat de houtprijzen verder zullen dalen. Een gelijkaardig beeld zien we voor de staalprijzen. 41,4% denkt dat de staalprijzen in het eerste kwartaal van 2023 zullen stabiliseren, één op acht verwacht zelfs een daling. De prijs van staal nam in 2022 met 3,5% toe. Ondertussen nam ook de prijs van de non-ferro metalen af met 12%.

Levertermijnen normaliseren

De bevoorradingsproblemen en lange levertermijnen, die de bouw de voorbije twee jaar parten speelden, lijken grotendeels achter de rug. 50% van de bouwbedrijven ervaart de huidige levertermijnen als normaal, de overige bouwbedrijven beschouwen de huidige levertermijnen nog steeds als ‘te lang’.

In 35% van de bouwbedrijven zorgt dat desondanks niet voor bevoorradingsproblemen, omdat ze zich intussen aangepast hebben aan deze nieuwe realiteit, maar 13% ervaart deze situatie wel als problematisch. 2% van de bevraagde bouwbedrijven zegt dat de huidige situatie problematisch is én verwacht bovendien dat de levermijnen in het komende kwartaal nog gaan langer worden.

77,2% van de bouwbedrijven verwacht in het eerste kwartaal van 2023 nog langere levertermijnen dan normaal voor baksteen en dakpannen. 68,1% van de installateurs denkt dat de levertermijnen voor de installatiesector nog zullen langer worden.

Voor hout en staal lijkt de situatie opnieuw genormaliseerd, daar meldt respectievelijk 58,7% en 66,8% van de bouwbedrijven dat de levertermijnen opnieuw genormaliseerd zijn.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....