Laat je inspireren door de Green Deal Circulair Bouwen

circulair1
circulair2
circulair3

Eind februari 2019 ging de Green Deal Circulair Bouwen van start. Het is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid waarbij elke deelnemer zich engageerde om een circulaire bouwpraktijk uit te proberen, om circulaire producten uit te testen of om anderen te ondersteunen en hun experimenten te faciliteren. Op 16 februari 2023 werd een slotevent georganiseerd waarbij er teruggeblikt werd naar de verschillende experimenten en resultaten.

In de afgelopen vier jaar traden 360 organisaties toe tot de Green Deal Circulair Bouwen om samen 160 projecten op te starten die het circulair bouwen en verbouwen in Vlaanderen moesten stimuleren.

Die projecten werden ook online gepubliceerd op https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/projecten. Meer dan de helft van de projecten in de Green Deal Circulair Bouwen richtten zich op gebouwniveau en dat vanuit de verschillende fases van het bouwproces. Niet alleen slopen en hergebruik, maar ook nieuwe businessmodellen, juridische en financiële hefbomen werden onderzocht.

“Vlaanderen mag terecht trots zijn op de afval- en recyclageprestaties van de bouwsector. Meer dan 90% van het bouw- en sloopafval krijgt vandaag al een tweede leven. Dat doet bijna niemand ons na in Europa. Maar we moeten nog ambitieuzer zijn. Recyclage moet nog hoogwaardiger en de milieu-impact van ons materialengebruik moet omlaag. Het ultieme doel is immers om van Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te maken, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Een doel waar de bouwsector, in de brede zin van het woord, dus een zeer belangrijke rol in speelt.”

Werner Annaert, administrateur-generaal OVAM

Geen eindpunt

Het aflopen van de Green Deal Circulair Bouwen is zeker geen eindpunt. Vlaanderen zal zich verder blijven inzetten voor het stimuleren van circulair bouwen. Vorig jaar keurde de Vlaamse regering nog het beleidsprogramma "Op weg naar circulair bouwen 2022-2030" goed. Het programma heeft tot doel om meer dan 90% van de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval te recycleren en 50% hoogwaardig te recycleren in betongranulaten of nieuwe bouwstenen en meer dan 70% van de niet-steenachtige fractie (kunststoffen, glas, elektronica, …) te recycleren.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....