Bouwsector verwacht in 2023 veel omzet maar weinig winst

rendabiliteit bouwbedrijven onder druk

Uit de conjunctuurenquête van sectororganisatie Embuild bij 341 bouwbedrijven blijkt dat de Belgische bouw- en installatiebedrijven 2023 met een bang hart tegemoet zien.

Omzet blijft op peil in 2023

De orderboeken zijn gemiddeld voor 6 maanden gevuld. Dat is op zich hoger dan het gemiddelde van de voorbije jaren (5.7 maanden) maar het betekent toch een daling t.o.v. maart 2022 toen de orderboeken nog voor gemiddeld 6.3 maanden gevuld waren. Dat resultaat ligt ook in lijn met de macro-economische prognose van Embuild: voor 2023 verwacht Embuild geen groei maar een status quo voor de bouwsector.

Rendabiliteit staat onder druk

Nagenoeg alle ondervraagde bouwbedrijven laten weten dat hun winstmarges onder druk staan als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden. De helft van de bouw- en installatiebedrijven boekte daardoor minder winst in 2022 en zij verwachten dat ook dit jaar de winst verder zal afnemen.

Als oorzaak van die dalende rendabiliteit wordt vooral gewezen in de richting van de sterk gestegen materiaalprijzen (volgens 64% van de respondenten) en de stijging van de loonkosten (volgens 65% van de respondenten). Slechts 6 op de 10 bouwbedrijven zegt de prijsstijgingen te kunnen doorrekenen aan hun klanten terwijl bijna alle leveranciers prijsherzieningsclausules opleggen aan de bouwbedrijven, om zo stijgende materiaalprijzen te kunnen afwentelen.

“We verwachten voor de bouw in 2023 een afkoeling, maar wellicht geen zware recessie. De bouwactiviteit krijgt dus minder klappen dan de industrie momenteel. Het slechte nieuws is wel dat de bouw- en installatiebedrijven een groot deel van de kostenstijgingen zelf moeten incasseren en niet kunnen doorrekenen aan de klanten. Dat weegt op de rendabiliteit van de sector en brengt de noodzakelijke investeringen in het gedrang.”

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....