Komt er binnenkort een einde aan de afwerkingsregel?

wachtgevel afwerkingsregel

Op dit moment kan je op basis van artikel 4.4.3 VCRO , de zogenaamde afwerkingsregel, nog altijd een woning bouwen tegen een zogenaamde “wachtgevel” van een andere woning in agrarisch gebied of gebieden waar de bestemmingsvoorschriften geen woningbouw toelaten.

Hierdoor neemt de lintbebouwing toe en komen er zonevreemde woningen bij. De afwerkingsregel is dus niet meteen in lijn met de bouwshift en het behoud van de nog beschikbare open ruimte.

In het voorontwerp van een recent decreet stelt de Vlaamse regering dan ook voor om de afwerkingsregel op te heffen in gebieden die niet bestemd zijn voor woningbouw. Bijkomend bevat het voorontwerp een voorstel om de toepassing van de afwerkingsregel wel mogelijk te maken in woonreservegebieden, wat nu nog niet het geval is.

Het voorontwerp wordt nu nog voorgelegd voor advies aan verschillende organen (Raad van State,…). Pas later in 2023 wordt het dan besproken in het Vlaams Parlement om na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking te treden.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....