Afschaffing vergunningsplicht onthardingen

vrijstelling ontharding

Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Bovendien raakt de waterbalans zo verstoord en worden grondwatervoorraden niet bijgevuld.

Volgens de huidige regelgeving heb je een vergunning nodig om meer dan 300 m² verharding af te breken. Bij vervanging van de bestaande verharding door nieuwe verharding is daarentegen geen vergunning vereist. Hetzelfde geldt voor het uitbreken van verharding in de vijfmeterzone naast een waterloop of kleine niet-beschermde bouwwerken.

Omdat die regelgeving niet in lijn is met de Blue Deal, wordt een wijziging doorgevoerd van het Vrijstellingenbesluit om drempels tot ontharding op publiek en privaat domein weg te nemen. Wie wil ontharden heeft daar dus niet langer een vergunning voor nodig.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....