Onlangs verleende het Brussels gewest een stedenbouwkundige vergunning voor The Dome, de herbestemming van het emblematische gebouw op de hoek van het Beursplein en de Anspachlaan. Het gebouw met de indrukwekkende koperen dakkoepel die op het Beursplein uitgeeft, kreeg bij de bouw in 1870 de naam "Les Grands Magasins de la Bourse" en huisvestte het eerste grootwarenhuis van België. In 1948 liep het gebouw zware schade op bij een brand en in 1970 werd het gebouw omgevormd tot een kantoor- en winkelgebouw en kreeg het de naam "Bourse Center" mee.

Het Brussels Gewest verkocht het gebouw in 2018 met als doel de ziel van het gebouw te herstellen en het gebouw een multifunctionele invulling te geven. De Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting lanceerde een oproep voor de verkoop met voorwaarden waaraan de toekomstige ontwikkeling van het gebouw moest voldoen. Zestien ontwikkelaars stelden zich kandidaat. Na een selectieprocedure werd het voorgestelde revalorisatieproject van VDD Project Development en Vervoordt r.e. geselecteerd omwille van de sterke visie over een kwalitatieve en duurzame toekomst voor het historische gebouw.

Multifunctioneel gebouw

The Dome wordt een multifunctioneel gebouw van 21.000 m2 met winkels, restaurants, kantoren en woningen. Het wordt een karaktervol gebouw, met veel respect voor de historiek en de omgeving.

Het ontwerp herinterpreteert de haussmanniaanse architectuur, kenmerkend voor de Centrale Lanen en geeft het gebouw opnieuw een sterke architecturale identiteit. Hierbij worden de verticale gevelelementen geaccentueerd, het mansardedak wordt vervangen door strak vormgegeven dakkapellen, onder de dakrand worden balkons geïntroduceerd, de luifel wordt krachtig vormgegeven en de historisch waardevolle elementen, zoals de koepel, worden opnieuw in de verf gezet.

De sokkel van het gebouw zal zich maximaal openstellen en de interactie aangaan met de omliggende publieke ruimte en geïnspireerd op de oorspronkelijke functie van "Les Grands Magasins de la Bourse" zal je er handels- en horecazaken terugvinden.

Op de tweede, derde en vierde verdieping worden 7.500 m2 state-of-the-art kantoren voorzien, die verbonden worden met een imposant, glazen atrium in het hart van het gebouw en een daktuin. 

Op de vijfde tot achtste verdieping komen 55 huurappartementen, tussen 38 m2 en 105 m2 , volgens het  co-living concept: slimme, compacte appartementen met een aantrekkelijk voorzieningenniveau en diverse gemeenschappelijke ruimtes zoals ontspanningsruimtes, dakterrassen en -tuinen. Het concept biedt een antwoord op de steeds groeiende vraag om betaalbaar, duurzaam én efficiënt te wonen in een context van stijgende vastgoedprijzen en stijgende woningnood.

Duurzaam project

Naast circulair bouwen wordt ten volle gekozen voor diverse moderne en duurzame technieken zoals zonnepanelen, warmtepompen en maximale terugwinning van de geproduceerde warmte en koeling om het verbruik tot een absoluut minimum te beperken. Op het vlak van mobiliteit wordt tenslotte voluit ingezet op zacht verkeer, met 144 parkeerplaatsen voor (cargo)fietsen en slechts 5 parkings voor elektrische deelwagens. Het project beoogt een BREEAM Excellent certificaat en lost de ambities van het Brussels Gewest om kwalitatieve, multifunctionele en toekomstgerichte gebouwen te voorzien, helemaal in.

De werkzaamheden zullen van start gaan in het eerste kwartaal van 2023 en zullen 2 tot 3 jaar in beslag nemen.