De impact van het begrotingsakkoord op de bouwsector

begrotingsakkoord impact bouwsector

De federale regering sloot onlangs een nieuw begrotingsakkoord af. Door een aaneenschakeling van gezondheids-, koopkracht- en energiecrises laat het zich raden dat de recentste begroting opnieuw een delicate evenwichtsoefening was. Maar wat is de impact voor de bouwsector? We zetten het even op een rijtje.

Einde van verlaagde btw op sloop en wederopbouw

Laten we beginnen met het slechte nieuws voor de bouwsector: het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw dat sinds 2020 in gans België van kracht was, wordt na 2023 niet meer verlengd. Betekent dat dat je nergens nog zal kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw? Toch niet! Vele mensen weten het niet maar naast hogervermeld verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw dat voorlopig nog geldig is voor gans België, bestond er al een federale steunmaatregel waarbij je sinds 2007 in één van de 32 centrumsteden onder bepaalde voorwaarden kan genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop-en heropbouwprojecten (de stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik; op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek; Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen). Die steunmaatregel blijft nog wel actief.

Voor sloop-en heropbouw projecten die niet in één van bovenvermelde 32 centrumsteden doorgaan, zal het dus krap worden om nog van het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten: als zo'n project nu nog maar in de beginfase zit dan zal de bouw naar alle waarschijnlijkheid niet afgerond zijn voor december 2023.

Eénmalig afstel en uitstel voor bedrijven van deel patronale RSZ-bijdragen

Tijdens de eerste twee kwartalen van 2023 worden de werkgeversbijdragen op het extra loon door loonindexering éénmalig kwijtgescholden. Tijdens de laatste twee kwartalen krijgen werkgevers hiervoor een éénmalig uitstel. Het is natuurlijk maar de vraag of die kostenverlaging voldoende zal zijn om de ontsporende loonkosten door de indexering op te vangen.

Ook de verlaging van accijnzen naar het Europees minimum op aardgas en elektriciteit voor ondernemingen blijft van kracht tot eind maart 2023.

Drie miljard bijkomende investeringen in het spoor

Via een extra enveloppe van 3 miljard over een periode van 10 jaar, doet de federale regering een bijkomende inspanning om de spoorinfrastructuur te moderniseren. Goed nieuws dus voor bouwbedrijven die in deze sector actief zijn. Het eerste jaar gaat het om een investering van 118 miljoen euro, waarna de investeringen verder opgedreven worden in een groeitraject.

Strijd tegen sociale dumping

In de strijd tegen sociale dumping heeft de federale regering de werkgeversorganisaties en vakbonden uit de bouwsector gevraagd om voor het einde van 2022 met een aantal voorstellen te komen, onder meer wat betreft ketenbeperking en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Einde van fiscaal voordeel op tweede verblijven

Tot op heden geeft de federale overheid een fiscaal voordeel aan wie een lening aangaat om een tweede, derde, vierde,… woning aan te kopen, terwijl ze dat niet doet voor de eerste eigen woning. Binnenkort zal dat fiscaal voordeel op tweede woningen afgeschaft worden.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....