Asbestattest verplicht bij verkoop woning

asbestattest verplicht

Wie een pand dat gebouwd is voor 2001 verkoopt, zal binnenkort een bijkomend attest moeten kunnen voorleggen: het asbestattest. Zo'n asbestattest beschrijft voor een normaal gebruik van de woning  welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, in welke staat die asbest zich bevindt en hoe die veilig beheerd of verwijderd kan worden. Asbest is immers een gevaarlijke stof die opgebouwd is uit kleine vezels die, eens ingeademd, aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen.

Asbest werd vroeger vaak in de woningbouw gebruikt vanwege zijn eigenschappen (brandwerend, slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend, goedkoop, ...). In België werd het gebruik van asbesthoudende materialen verboden na 2000. Hierdoor is het nog in heel wat gebouwen terug te vinden in golfplaten, isolatiemateriaal, dak-en gevelbekleding,….

Wanneer verplicht?

De nieuwe verplichting is van toepassing op panden waarvan de compromis of de verkoopsovereenkomst getekend wordt vanaf 23 november 2022. Zoals eerder vermeld, geldt de verplichting enkel voor panden met een bouwjaar daterend van voor 2001. De verplichting geldt overigens niet enkel voor een verkoop maar ook voor schenkingen vanaf die datum. Voor erfenissen is ze dan weer niet van toepassing.

Vraag het asbestattest tijdig aan!

Een asbestattest mag enkel opgesteld worden door een speciaal opgeleide asbestdeskundige, de zogenaamde "asbestdeskundige inventarisatie".  

Tijdens zijn onderzoek zal die deskundige enkel rechtstreeks waarneembare bronnen van asbest oplijsten die een risico kunnen betekenen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Hij zal dus nooit vloeren of wanden beschadigen om ingesloten asbest op te sporen. Op basis van dat onderzoek stelt de deskundige een rapport op waarin hij niet enkel de asbestverdachte materialen oplijst maar ook aangeeft welke je best laat verwijderen en hoe je dat best aanpakt. De deskundige voert de resultaten van zijn onderzoek in in de databank van OVAM en bezorgt jou vervolgens het asbestattest van OVAM. Het asbestattest zal ook beschikbaar zijn in de woningpas.

Om het onderzoek vlotter te laten verlopen, bezorg je de asbestdeskundige inventarisatie vooraf best alle nuttige informatie voor zijn onderzoek: bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op je eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen,…

Het asbestattest is tien jaar geldig.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....