Ombudsdienst voor de Bouw in de maak

ombudsdienst bouw

In België staat de Consumentenombudsdienst burgers bij die een conflict hebben met bedrijven. Na een initiële klacht van een consument tracht die dienst door bemiddeling tot een oplossing te komen. Daarvoor kan ze voor een aantal sectoren steunen op een aantal sectorspecifieke ombudsdiensten. Voor de bouw bestaat zo'n ombudsdienst nog niet maar daar wordt door de staatssecretaris voor consumentenbescherming aan gewerkt.

Vandaag is er al de Verzoeningscommissie bouw maar die kan zich alleen uitspreken over technische geschillen. In bouwzaken gaat het vaak echter ook om geschillen van contractuele aard. De Verzoeningscommissie Bouw kan ook alleen maar optreden als beide partijen hiermee akkoord gaan en de kosten hiervoor willen dragen.

Een Ombudsdienst voor de Bouw zou de broodnodige sectorale expertise kunnen opbouwen en de consument bij kunnen staan in technische en contractuele geschillen. Het doel is daarbij informeren en de klacht behandelen om tot een minnelijke schikking te komen.

Ook rechtbanken sturen aan op bemiddeling

De nieuwe leidraad voor bouwzaken van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel geeft aan dat ook de rechtbanken aansturen op buitengerechtelijke oplossingen van bouwgeschillen. Vanaf 1 september 2022 zal laatstgenoemde rechtbank de partijen verplichten om een poging te ondernemen om tot een minnelijke oplossing te komen. Daarbij zullen partijen van bij de eerste zitting in een oriëntatiegesprek verplicht worden hun geschil concreet uit de doeken te doen zodat de rechter kan beslissen welk het meest geschikte oplossingstraject is en daarbij zal sterk aangestuurd worden op een verzoeningstraject.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....