Asbestattest verplicht vanaf november 2022

asbestattest

Wie vanaf 23 november 2022 een woning verkoopt die gebouwd werd voor het jaar 2001, zal een asbestattest moeten kunnen voorleggen. In België werd het gebruik van asbesthoudende materialen verboden na 2000. Recentere gebouwen kunnen in principe dus geen asbest bevatten en daarom is een asbestattest niet verplicht bij een woning met een recent bouwjaar.

Via zo'n asbestattest wordt de koper geïnformeerd over de asbestveiligheid van de woning. Het attest vermeldt eveneens hoe je je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen. Het asbestattest moet ten laatste bij de ondertekening van de onderhandse akte, het zogenaamde compromis, beschikbaar zijn. Vanaf juni 2022 zal je het asbestattest kunnen aanvragen.

Wie mag een asbestattest opstellen?

Een asbestattest kan enkel opgesteld worden door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Zo'n deskundige moet een verplichte opleiding volgen en slagen voor een examen. Op dit ogenblik zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen. Van zodra de eerste asbestdeskundigen geslaagd zijn in het examen, zal OVAM de lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen publiceren.

Wat staat er in een asbestattest?

De asbestdeskundige voert ter plaatse een asbestinventarisatie uit. Concreet zal de deskundige een rapport opstellen waarin voor een normaal gebruik beschreven wordt welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Zo'n inventarisatie is niet destructief wat betekent dat wanden of vloeren niet opengebroken worden om eventueel ingesloten asbest op te sporen. Kleine beschadigingen zijn wel mogelijk wanneer het nodig is om een monster te nemen van een verdacht stukje materiaal om dat vervolgens te laten analyseren in een gespecialiseerd labo. Het rapport wordt door de asbestdeskundige opgeslagen bij OVAM.

Tegen 2032 zal iedere gebouweigenaar van een gebouw dat gebouwd werd voor 2001 moeten beschikken over een asbestattest. Bij verhuur is de verhuurder die beschikt over een asbestattest verplicht om een kopie van het asbestattest te bezorgen aan de (nieuwe) huurder(s).

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....