Bouwmaterialen gemiddeld 16% duurder

stijging prijs bouwmaterialen

Sinds begin 2022 zijn de prijzen van bouwmaterialen gemiddeld met 16% gestegen. Dat blijkt uit een enquête die de Confederatie Bouw begin april afnam bij 302 bouwondernemingen. Maar liefst 98% van de bouwbedrijven zag de prijzen van bouwmaterialen nog verder stijgen sinds het losbarsten van de oorlog in Oekraïne. Vooral de prijzen van hout, staal, non-ferro, isolatiematerialen en pvc gingen hoger. Bouwmaterialenhandelaars passen hun aanpak aan door offertes minder lang geldig te houden: 44% van de bouwmaterialenhandelaars beperkt hun offerte tot een aantal dagen, 8% zelfs tot een aantal uren.

Toename levertermijnen

Bovenop de gestegen prijzen meldt 82% van de aannemers een verdere toename van de levertermijnen van bouwmaterialen, in vergelijking met het begin van 2022. De overgrote meerderheid van de bouwbedrijven vreest dat ze bepaalde werven zal moeten stoppen door een gebrek aan materialen en/of door te grote verliezen, indien prijzen en levertermijnen de verkeerde richting uit blijven gaan.

Verlenging vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid

De Confederatie Bouw is dan ook blij dat de regering in maart besliste om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona en de oorlog in Oekraïne te verlengen tot 30 juni 2022. Tussen 15 maart en 15 april maakte 62% van de bouwfirma’s daar gebruik van. Naast weerverlet waren vooral de materiaalproblemen en corona de hoofdredenen om tijdelijke werkloosheid in te zetten. Een extra domper voor de sector is dat door de ontspoorde inflatie de loonkost in 2021 en 2022 met liefst 9% zal stijgen, wat veel meer is dan verwacht.

Doorrekenen van prijsstijgingen

Slechts de helft (51%) van de bouwfirma’s rekent de prijsverhogingen van materialen, lonen en energie door aan privéklanten (vaker gedeeltelijk dan geheel). Om in deze moeilijke omstandigheden het hoofd boven water te kunnen houden, verwacht de bouw nog een aantal ondersteunende maatregelen vanwege de overheid. Zo vindt de Confederatie Bouw dat tijdelijke overmacht moeten worden toegepast wanneer werkzaamheden door leveringsproblemen niet mogelijk zijn, dat de accijnzen op zakelijk energieverbruik naar beneden moeten en dat er gedetailleerde prijsherzieningsformules in contracten moeten worden ingevoegd.

“Gezien dit een internationaal probleem is, hebben we, samen met onze Europese partnerorganisaties, aan de Europese concurrentieautoriteiten gevraagd om na te gaan of er geen misbruik van marktmacht gebeurt door grote spelers van grondstoffen en/of bouwmaterialen die het aanbod en/of de prijs beïnvloeden.”

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....