Nieuwe verbouwpremie moet Vlamingen aanzetten tot renovatie

mijn verbouw premie vlaanderen

Vanaf 1 oktober 2022 zal de Vlaamse overheid de Vlaamse energiepremies en woonpremies samenvoegen tot één premie: de Mijn VerbouwPremie. Deze renovatiepremie is in feite een samenvoeging van de huidige renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius.

Lagere inkomens genieten hogere Mijn VerbouwPremie

De eengemaakte renovatiepremie zal hoger uitvallen voor eigenaars-bewoners uit lagere inkomensklassen. Naast de standaard doelgroep komen er twee inkomensafhankelijke doelgroepen voor de lage en de middeninkomens.

Wie een woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) zal eveneens kunnen genieten van de hoogste premies.

Premies voor acht categorieën van werken

De werken die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie behoren tot volgende categorieën van werken:

 1. dak: isolatie en renovatie,
 2. buitenmuur: isolatie en renovatie,
 3. vloer: isolatie en renovatie (inclusief fundering)
 4. ramen en deuren: renovatie buitenschrijnwerk en glas,
 5. binnenrenovatie: plafond, binnenmuren en trappen,
 6. elektriciteit,
 7. sanitair,
 8. hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler.

Voorwaarden om te genieten van Mijn VerbouwPremie

Om te kunnen genieten van één of meerdere van de premies in de Mijn Verbouwpremie moet o.a. aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Je woning moet ouder dan 15 jaar zijn. Uitzondering daarop zijn de premies voor duurzame/hernieuwbare installaties waarvoor het gebouw minstens 5 jaar oud moet zijn. In dat geval moet de omgevingsvergunning wel minstens 5 jaar oud zijn en moet de EPB aangifte tijdig en conform de eisen ingediend zijn.
 • Alle (voorschot)facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.
 • De werken moeten –met uitzondering van elektriciteit/sanitair en binnenrenovatie- uitgevoerd zijn door een aannemer.
 • Per premiecategorie moet je minstens 1000 euro excl btw investeren.
 • Je moet op de aanvraagdatum aan één van volgende voorwaarden voldoen:
  • eigenaar zijn van de woning en die als hoofdverblijfplaats gebruiken.
  • de woning verhuren aan een SVK
  • wil je investeren in een gebouw waar je zelf geen eigenaar van bent of waar je niet in woont, dan kom je enkel in aanmerking voor de premies m.b.t. energie-efficiëntie (dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler). Deze beperking is dus ook van toepassing op een woning die je  verhuurt op de private woonmarkt.

Hoogte van de premies in functie van de inkomenscategorieën

De hoogte van de premies in de Mijn VerbouwPremie zal afhankelijk zijn van de inkomenscategorie waartoe je behoort:

 • de laagste-inkomensgroep: je bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 32,980 euro OF je bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 46,170 euro. Per extra persoon ten laste dien je in beide voornoemde scenario’s de grensbedragen met 3,700 euro te verhogen.
 • de middelste-inkomensgroep: je bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen groter dan 32,980 euro en kleiner dan of gelijk aan 46,170 euro OF je bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen groter dan 46,170 euro en kleiner dan of gelijk aan 65,960 euro. Per extra persoon ten laste dien je in beide voornoemde scenario’s de grensbedragen met 3,700 euro te verhogen.
 • de hoogste inkomensgroep: je bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen groter dan 46,170 euro OF je bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen groter dan 65,960 euro; per extra persoon ten laste dien je in beide voornoemde scenario’s het grensbedrag met 3,700 euro te verhogen.

Bemerk dat wie geen eigenaar-bewoner is automatisch gelijkgeschakeld is met de hoogste inkomensgroep met die uitzondering dat wie een woning verhuurt aan een SVK toch kan genieten van de hoogste premies.

Nu we de verschillende inkomenscategorieën kennen, volgt hier de hoogte van de verschillende premies:

 • premies voor de laagste-inkomensgroep: het premiebedrag bedraagt 35% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie: dak max 4,025 euro, buitenmuur max 4,200 euro, vloer max 1,050 euro, ramen en deuren max 3,850 euro, binnenmuren/plafond/trap max 1,750 euro, elektriciteit/sanitair max 2,625 euro, basispremie geothermische warmtepomp 6,400 euro, basispremie lucht-water warmtepomp 3,600 euro, basispremie lucht-lucht warmtepomp 480 euro, zonneboiler 660 euro/m² met max van 3,300 euro, basispremie warmtepompboiler 360 euro.
 • premies voor de middelste-inkomensgroep: het premiebedrag bedraagt 25% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie: dak max 2,875 euro, buitenmuur max 3,000 euro, vloer max 750 euro, ramen en deuren max 2,750 euro, binnenmuren/plafond/trap max 1,250 euro, elektriciteit/sanitair max 1,875 euro, basispremie geothermische warmtepomp 4,000 euro, basispremie lucht-water warmtepomp 2,250 euro, basispremie lucht-lucht warmtepomp 300 euro, zonneboiler 550 euro/m² met max van 2,750 euro, basispremie warmtepompboiler 300 euro.
 • premies voor de hoogste inkomensgroep: het premiebedrag bedraagt een vast bedrag per m² isolatie of glas of per installatie van hernieuwbare energie. Deze inkomensgroep kan enkel premies ontvangen voor dakisolatie (geen renovatie, 8 euro/m²), buitenmuurisolatie (geen renovatie, 5 euro/m² spouwmuurisolatie, 30 euro/m² buitenisolatie, 15 euro/m² binnenisolatie), vloerisolatie (geen renovatie, 6 euro/m²), hoogrendementsbeglazing (geen vervanging buitenschrijnwerk, 16 euro/m²), hernieuwbare energieproductie (zonneboiler (550 euro/m² met max van 2,750 euro), warmtepomp (basispremie geothermische warmtepomp: 4000 euro, basispremie lucht-water warmtepomp: 2,250 euro, basispremie lucht-lucht warmtepomp: 300 euro) en warmtepompboiler (basispremie van 300 euro)); premies voor elektriciteit en sanitair zijn uitgesloten.

Overgangsperiode Mijn VerbouwPremie

De overgang van de oude premies naar de nieuwe Mijn VerbouwPremie zal via een overgangsperiode verlopen:

 • tot en met 30/06/2022 blijft alles bij het oude en moet je de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius apart aanvragen
 • Vanaf 01/07/2022 t.e.m. 30/09/2022 zal je premies die onderdeel zullen worden van de Mijn VerbouwPremie niet kunnen aanvragen.
 • Vanaf 01/10/2022 zal je de Mijn VerbouwPremie online kunnen aanvragen via een eengemaakt digitaal loket.

Via https://apps.energiesparen.be/simulator/unified-subsidy kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie al simuleren.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....