Nieuwbouw of handelingen gelijkgesteld met nieuwbouw volgens de EPB-regelgeving

nieuwbouw handelingen gelijkgesteld met nieuwbouw EPB

In heel wat EPB regelgeving is de aard van de werken van belang om te bepalen welke eisen of premies van toepassing zijn.

Wanneer er in de EPB-regelgeving gesproken wordt over nieuwbouw of hiermee gelijk gesteld dan bedoelt men één van volgende werkzaamheden:

  • nieuwbouw,
  • ontmanteling: werken aan een bestaand gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft en waarbij zowel de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat worden vervangen en minstens 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving worden vervangen,
  • volledige herbouw: sloop van een bestaand gebouw gevolgd door een nieuwbouw,
  • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³,
  • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid,
  • gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving,
  • uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³,
  • uitbreiding met minstens 1 wooneenheid.

Hierbij verstaat men onder uitbreiding het bijbouwen van een nieuw beschermd gebouw tegen een bestaand gebouw.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....