Heeft thuiswerken een impact op het belastingregime van de huurinkomsten?

thuiswerk belastingregime huurinkomsten

Als verhuurder weet je ongetwijfeld dat wanneer je huurder het gehuurde pand geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn of haar beroep dat je dan zwaarder wordt belast. In tijden van corona wordt telewerken zwaar aangemoedigd en veel werkgevers betalen hun werknemers hiervoor een vergoeding. Wat betekent dat voor jou als verhuurder? Vallen je huurinkomsten nu onder een minder gunstig belastingregime?

Voor private verhuurders zijn er in hoofdzaak twee belastingregimes. Gebruikt de huurder het pand enkel voor privédoeleinden dan worden de belastingen op huurinkomsten berekend op basis van het kadastraal inkomen verhoogd met 40%. Gebruikt de huurder het pand beroepsmatig dan worden de belastingen op de huurinkomsten berekend op basis van de werkelijke huurinkomsten en in de meeste gevallen betekent dat een hogere belastingfactuur voor de verhuurder.

Nu heel wat huurders verplicht thuiswerken en daarvoor vaak ook een vergoeding krijgen van hun werkgever, stelt zich de vraag of de huurinkomsten dan ook onder het belastingregime van beroepsmatig gebruik vallen.

Laten we eerst de criteria toelichten die de fiscus hanteert om te bepalen of er sprake is van een beroepsmatig gebruik van een gehuurd pand. De fiscus gaat er van uit dat een natuurlijk persoon zijn gehuurd pand gebruikt voor beroepsdoeleinden:

  • ofwel, wanneer de huurder de volledige of een gedeelte van de huurprijs of huurlasten als beroepskosten aftrekt,
  • ofwel, wanneer de huurder van zijn werkgever terugbetalingen ontvangt van kosten die eigen zijn aan de werkgever en die geheel of gedeeltelijk de huurprijs en huurlasten van het beroepsmatig gebruik van het pand van de huurder dekken, en die de werkgever op zijn beurt als beroepskosten of uitgaven boekt.

Op basis van voorgaande criteria zou je kunnen besluiten dat een verhuurder die een pand verhuurt aan een thuiswerker belast zal worden op basis van werkelijke huurinkomsten maar onlangs verduidelijkte de minister van Financiën in de Kamer dat dit toch niet het geval is wanneer de thuiswerker een forfaitaire thuiswerkvergoeding krijgt, ook al wordt die geacht de eventuele huur (gedeeltelijk) te vergoeden.

Wanneer de werknemer-huurder daarentegen aanspraak maakt op de aftrek van het geheel of een gedeelte van de huurprijs of huurlasten, of wanneer de werkgever de huur of huurlasten wel (afzonderlijk) als een eigen kost van de werkgever terugbetaalt, dan is er volgens de fiscus wel sprake van beroepsmatig gebruik en zal de verhuurder dus wel belast worden op de basis van werkelijke huurinkomsten.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....