Premie sturing elektrische warmte

premie sturing elektrische warmte

Om de klimaatdoelstellingen te halen zal er steeds meer afgestapt worden van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van woningen en water. Gezinnen worden gestimuleerd om elektrisch te verwarmen in de vorm van een warmtepomp, een warmtepompboiler, een elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Dat zorgt natuurlijk voor een bijkomende belasting van het elektriciteitsnet.

Anderzijds worden huiseigenaars al jaren aangezet om zonnepanelen te plaatsen en tot voor kort konden die daarmee door het principe van de terugdraaiende teller een aardig centje verdienen. Maar ook hier zorgt een overaanbod aan lokaal geproduceerde elektriciteit door de vele zonnepanelen voor een overbelasting van het elektriciteitsnet.

De lokale productie van groene stroom en het gebruik van milieuvriendelijkere verwarmingstechnologieën op basis van elektriciteit zijn op zich goed voor het klimaat maar als de gezinnen niet aangezet worden om hun eigen opgewekte stroom meer te gebruiken of om stroom af te nemen op dalmomenten, dan zal ons elektriciteitsnet binnen afzienbare tijd het toegenomen "elektriciteitsverkeer" niet meer aankunnen.

Voorwaarden voor premie sturing elektrische warmte

Daarom lanceerde de Vlaamse overheid een nieuwe REG premie: de premie sturing elektrische warmte. Je kan die premie krijgen voor een stuurapparaat dat

  • het gebruik van voornoemde elektrische warmtebronnen (warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of accumulatieverwarming) vermijdt op momenten dat de energieprijzen hoog (veel vraag, beperkt aanbod) zijn of deze net inschakelt op momenten dat de energieprijzen laag (weinig vraag, groot aanbod) zijn.
  • een toestel inschakelt op momenten dat er eigen productie is van elektriciteit (bv. door zonnepanelen)
  • het afgenomen elektrisch vermogen kan verlagen of verhogen (bv. op basis van de lokale gestegen of gedaalde vraag).

Het sturingsapparaat moet geplaatst worden door een aannemer/installateur. De premie geldt enkel voor investeringen uitgevoerd en gefactureerd vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De premie-aanvraag moet uiterlijk binnen de 2 jaar na de datum van de eindfactuur ingediend worden.

Het premiebedrag bedraagt 50% van de factuurbedragen (inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen), met een maximum van 400 EUR. Je kan per EAN-code (unieke identificatiecode van je elektriciteitsmeter) ook slechts éénmaal de premie aanvragen. Je aanvraag kan je aanmaken via "Mijn Fluvius".

Om inspiratie op te doen kan je even kijken naar de lijst met erkende sturingsapparaten op de site maakjemeterslim.be maar die lijst is zeker niet volledig dus denk je dat je een sturingsapparaat hebt dat toch aan alle voorwaarden hierboven voldoet, voeg dan de technische documentatie van je apparaat toe aan je aanvraag. Technische experten zullen de bijgevoegde documentatie doornemen en beslissen of je aanspraak maakt op de premie. De uitkering van de premie kan dan wel wat langer op zich laten wachten.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....