Verstrenging S-peil op komst maar compensatie met E-peil mogelijk

verstrenging S peil

Zoals eerder aangekondigd zal vanaf 2022 het S-peil voor woningen verstrengen van S31 naar S28. Toch heeft de Vlaamse overheid geluisterd naar de vele stemmen vanop het terrein die erop wijzen dat die verdere aanscherping de ontwerpvrijheid (versta de leefkwaliteit, de lichtinval,…) zal belemmeren en vooral de bouwkost (meer isolatie, meer driedubbele beglazing,…) zal verhogen.

Uit een eigen studie van de overheid blijkt dat het S28-peil al in meer dan 80% van de ingediende EPB-aangiften wordt bereikt. Toch bleek ook uit die studie dat er een groep van woningen is die enkel met aanzienlijke meerkosten aan S-peil S28 kan voldoen.

Compensatieregeling S-peil

Voor woningen uit die tot laatstgenoemde groep werd door de Vlaamse regering een tijdelijke compensatieregeling uitgewerkt. De compensatieregeling die uitgewerkt werd komt erop neer dat wie in 2022 of in 2023 niet kan voldoen aan S-peil S28, dit mag compenseren met een strenger E-peil dan het verplichte E-peil E30. In dergelijke gevallen moet er ook steeds voldaan zijn aan de eis m.b.t. het aandeel hernieuwbaar energie uit artikel 9.1.12/2 van het Energiebesluit. Dat compenserend E-peil zal in 2023 (E20) strenger zijn dan in 2022 (E25).

Concreet heb je dus de volgende mogelijkheden:

  • in 2022:
    • ofwel voldoet je woning aan S-peil S28 en E-peil E30,
    • ofwel voldoet je woning aan S-peil S29, S30 of S31 én E-peil E25 én aan de eis m.b.t. het aandeel hernieuwbaar energie.
  • in 2023:
    • ofwel voldoet je woning aan S-peil S28 en E-peil E30,
    • ofwel voldoet je woning aan S-peil S29, S30 of S31 én E-peil E20 én aan de eis m.b.t. het aandeel hernieuwbaar energie.

De Vlaamse regering gaf intussen al haar principiële goedkeuring aan dit voorstel. Nu wordt het nog voor advies voorgelegd aan de VREG, de SERV en de MINA-RAAD. Er werd ook afgesproken dat het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) een onderzoek zal laten uitvoeren naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van bouw- en isolatiematerialen in relatie tot het behalen van de EPB-eisen (S-peil, E-peil).

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....