Betaalbare en duurzame energie: comfort as a service

detuilerie diest

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de globale CO2-uitstoot. Vandaag de dag bestaan er tal van duurzame oplossingen om het energiegebruik in nieuwbouw- en renovatieprojecten te optimaliseren. Denk maar aan warmtepompen, geothermie,…. In vele gevallen echter vormt de hoge investeringskost een struikelblok. Hierdoor krijgen goedkopere maar meer vervuilende oplossingen met fossiele brandstoffen nog al te vaak de voorkeur.

Comfort as a Service als oplossing

Een Energy Service Company (ESCO) zoals ComTIS Energy wil energie-optimalisatie betaalbaar maken door duurzame warmte en koeling te leveren via een abonnementsformule, het zogenaamde "comfort as a service". Dankzij Comfort as a Service kunnen eigenaars de hoge investeringskost in duurzame oplossingen spreiden in de tijd.  De ESCO neemt de hoge kosten verbonden met de installatie op zich en zorgt voor het beheer zodat de levering van duurzame warmte (of koeling) gegarandeerd is. Bewoners betalen via een maandelijkse bijdrage volgens hun verbruik.

“We kijken daarbij naar het totale kostenplaatje en niet enkel naar de kosten voor installatie en inwerkingstelling. Bij de aankoop van een auto denk je immers ook aan onderhouds- en gebruikskosten, waarom zou dit niet kunnen voor duurzame verwarming?”

Geert Vermeyen, manager bij ComTIS Energy.

De nieuwe installatie is zuiniger in energieverbruik en efficiënter in onderhoud. Die besparingen financieren de hogere installatiekost van de duurzame installatie.

100% eigenaar na afloop contract

Cruciaal daarbij is de goede inschatting van de voorspelde besparing op vlak van energieverbruik en onderhoud over een lange periode. Voor een nieuwbouw maakt ComTIS Energy een schatting, voor renovatieprojecten toetsen eigenaars dit aan hun huidige kosten.

“Binnen een redelijke termijn (meestal 10 à 15 jaar) betaal je dan elke maand een bedrag. Daarin zijn de verwarming en koeling, de optimale afregeling en het onderhoud van de installatie inbegrepen. Bij afloop van het contract ben je eigenaar van de duurzame installatie met langere levensduur.”

Geert Vermeyen, manager bij ComTIS Energy.

Betaalbare duurzame formule voor woonproject De Tuilerie in Diest

Ontwikkelaar Cores is de eerste die de betaalbare-duurzame formule toepast. In de eerste gasloze wijk in Diest, zal warmte in het woonproject De Tuilerie aangeleverd worden via een BEO-veld en zonnepanelen. ComTIS Energy zal de aanvoer gedurende 15 jaar organiseren.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....