Wat is een ingrijpende energetische renovatie?

renovatie2

Een ingrijpende energetische renovatie of kortweg een IER, is een grondige renovatie die de energiehuishouding van een gebouw grondig verbetert. Het is een term ingevoerd door de Vlaamse overheid om bepaalde financiële voordelen toe te kennen aan een grondige energetische renovatie. Er moet dan ook aan enkele specifieke eisen voldaan zijn vooraleer je renovatieproject beschouwd zal worden als een Ingrijpende Energetische Renovatie:

 • 75% na-isoleren: minstens 75% van de nieuwe en bestaande scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving moeten geïsoleerd worden,
 • opwekkers vervangen: de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (versta: verwarmingsinstallaties, installaties voor koeling, warm water,…) moeten volledig vervangen worden.
 • Er wordt pas gesproken van een grondige energetische renovatie wanneer het gaat om een project waarbij de medewerking van een architect vereist is; het gaat dus om projecten waarbij een omgevingsvergunning aangevraagd werd voor de renovatie of waarvoor een melding gedaan werd. Werken uitgevoerd zonder medewerking van een architect zullen dus nooit als een ingrijpende energetische renovatie gelden.

Met de invoering van het begrip grondige energetische renovatie wil de Vlaamse overheid bouwheren aanzetten tot grondige renovaties en daaraan financiële voordelen koppelen. Dat betekent echter niet enkel voordelen voor de bouwheer want bij een ingrijpende energetische renovatie moet je ook een bepaald E-peil halen. Het maximaal toegelaten E-peil is afhankelijk van de bestemming (residentieel, niet-residentieel) en van de datum waarop de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend werd. Voor een woning de grondig energetisch gerenoveerd wordt geldt:

 • voor aanvragen vanaf 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021 een maximaal E-peil van E 70.
 • voor aanvragen vanaf 01/01/2022 een maximaal E-peil van E 60.

Financiële voordelen toegekend aan ingrijpende energetische renovaties

Wie grondig energetisch renoveert zodat zijn of haar project geldt als een ingrijpende energetische renovatie kan o.a. aanspraak maken op volgende financiële voordelen:

 • korting op onroerende voorheffing: voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1/1/2020 waarbij een E-peil van maximaal E60 gehaald wordt, krijg je als bouwheer gedurende 5 jaar een korting van 100% op je onroerende voorheffing; je betaalt dus gedurende 5 jaar geen onroerende voorheffing!
 • verlaagde registratieregistratierechten: koopt je een bestaande woning als enige eigen woning dan betaal je in Vlaanderen 6% registratierechten; als je binnen de 5 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een ingrijpende energetische renovatie afgerond hebt (en kan bewijzen via een EPC-bouw) dan moet je slechts 5% registratierechten betalen; je kan van die korting van bij de ondertekening van de authentieke akte genieten als je intentie tot een ingrijpende energetische renovatie in de akte opgenomen werd; let wel dat je dan binnen de gestelde termijnen je ingrijpende energetische renovatie afrondt, zo niet moet je de korting op de onroerende voorheffing terugbetaling plus een boete van 20% op die 1% korting; als je de korting op de registratierechten voor een ingrijpende energetische renovatie niet aanvroeg in de authentieke akte, dan kan je ze altijd nog retro-actief aanvragen.

Twee uitzonderingen waarbij gewone renovatie toch als ingrijpende energetische renovatie geldt

Voldoet je project niet aan bovenstaande eisen dan wordt het door de Vlaamse overheid naar alle waarschijnlijkheid beschouwd als een gewone renovatie. Toch zijn er 2 uitzonderingen waarbij een renovatie die niet aan hogervermelde eisen voldoet toch als een ingrijpende energetische renovatie beschouwd kan worden:

 • Uitzondering 1: opwekker vervangen maar minder dan 75% nageïsoleerd: als je in je huidige renovatieproject niet voldoet aan de 75% regel m.b.t. het isoleren van de buitenschil, dan kan je project toch nog beschouwd worden als een ingrijpende energetische renovatie op voorwaarde dat in een eerder project een deel van de buitenschil geïsoleerd werd (bijvoorbeeld een dak of ramen die voordien reeds vervangen werden).
 • Uitzondering 2: 75% nageïsoleerd maar opwekker werd niet vervangen: als in je huidige renovatieproject de opwekker, zoals bijvoorbeeld de cv-ketel, niet vervangen werd, dan geldt je gewone renovatie mogelijks toch nog als een ingrijpende energetische renovatie op voorwaarde dat de opwekker maximaal 5 jaar geleden vervangen werd.

Om van één van beide uitzonderingen te genieten moet je per aangetekend schrijven een afwijkingsaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA, Graaf-de-Ferraris-gebouw, Koning Albert-II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel). Je aanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:

 • een motivatie waarom je de strengere eisen wil toepassen en welk niveau je zal halen; je dient een berekening toe te voegen.
 • de plannen, de ligging, de gegevens van de bouwheer en een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning.
 • het EPB-dossiernummer, als het gekend is op het moment van de aanvraag. Als het EPB-dossiernummer nog niet gekend is (bijvoorbeeld als de omgevingsvergunning nog niet is goedgekeurd), dan mag je dat nummer bezorgen van zodra het gekend is.
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....