EPB-eisen ventilatie

ventilatiedebieten tabel 1 van de norm NBN D50 001

De EPB-regelgeving legt niet alleen eisen op aan de energieprestatie van het gebouw (hoe goed is de isolatie,…) maar ook aan het binnenklimaat. De EPB regels verplichten de plaatsing van een ventilatiesysteem en van ventilatievoorzieningen voor de toe- en afvoer van lucht.

De opgelegde eisen verschillen naargelang de bestemming van het gebouw (residentieel of niet-residentieel) en naargelang het gaat om een nieuwbouw, een ingrijpende energetische renovatie of een gewone renovatie.

Voor residentiële gebouwen gelden onderstaande ventilatie-eisen.

Ventilatie-eisen voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties

Je moet een volledig ventilatiesysteem voorzien waarmee je kan voldoen aan de ventilatie-eisen. In het algemeen moet je 3.6 m³ lucht per uur per m² vloeroppervlakte verversen. Die debietseis geldt voor de zogenaamde droge ruimtes waar je verse lucht toevoert en voor de natte ruimtes waar je de vervuilde lucht afvoert. Bij ruimtes met een kleine oppervlakte geldt er wel een minimaal debiet waar je niet onder mag gaan. Heb je te maken met grote ruimtes dan mag het debiet dan weer beperkt worden. Alle debietseisen vind je terug in de tabel 1 in de figuur hierboven.

Zowel in de ruimten met luchtafvoer als luchttoevoer moeten doorstroomopeningen voorzien worden om de aangevoerde lucht in de droge ruimtes af te kunnen voeren naar de natte ruimtes. Typisch gaat het om spleten onder de deur.

Ventilatie-eisen gewone renovaties

Voor de ventilatie-eisen van gewone renovaties moet je een onderscheid maken tussen bestaande ruimten die je verbouwt en nieuwe ruimten of uitbreidingen.

Voor bestaande ruimten die je verbouwt moet je enkel in alle droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, studeerkamer, speelkamer, hobbyruimte …) waar je vensters vervangt, minimale toevoeropeningen voorzien; de luchttoevoer-eisen moeten voldoen aan het minimum van

  • de debieten bepaald volgens tabel 1 van de norm NBN D50-001 (zie afbeelding hierboven)
  • 45m³/u per lopende meter venster dat vervangen of toegevoegd wordt.

 

Voor uitbreidingen moet je in de nieuwe natte ruimten afvoeropeningen en een doorstroomopening voorzien. In nieuwe droge ruimten moet je toevoervoorzieningen en een doorstroomopening plaatsen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....