Wat is het verschil tussen centrale en decentrale ventilatiesystemen?

decentraal ventilatie systeem

In een goed geïsoleerde en luchtdichte woning is een ventilatiesysteem van groot belang om een gezond binnenklimaat te creëren. Zo'n ventilatiesysteem zorgt er namelijk voor dat er zich binnenshuis geen vervuilde lucht (denk aan de opstapeling van CO2 die mens en huisdier uitademen, een te hoge vochtigheidsgraad, schadelijke stoffen, geurtjes,…) kan opstapelen maar dat de vervuilde lucht afgevoerd wordt en verse lucht aangevoerd wordt.

Als we het hebben over ventilatiesystemen B, C en D dan gaat het meestal over zogenaamde centrale ventilatiesystemen. Dat zijn ventilatiesystemen waarbij alle toevoer- en afvoerleidingen samenkomen in één ventilatietoestel met één of twee centrale ventilatoren. Aan het uiteinde van de verschillende luchtkanalen zitten ventilatieroosters waarlangs lucht in de kamers toe- of afgevoerd wordt, al naargelang het om een droge of een natte ruimte gaat.

Een decentraal ventilatiesysteem werkt met lokale/plaatselijke ventilatoren, dus zonder luchtkanalen. Een eenvoudig decentraal ventilatiesysteem bestaat uit een ventilator voor toevoer van verse lucht in één gevel en een ventilator voor afvoer van vervuilde lucht in een andere gevel. Er bestaan echter ook complexere decentrale systemen waar aan- en afvoer via 1 decentrale unit gebeuren met de mogelijkheid tot warmteterugwinning in de decentrale unit.

Een decentraal ventilatiesysteem wordt vaak gekozen wanneer het ventilatievraagstuk pas na een verbouwing wordt aangepakt. Niemand staat dan te springen om de pas gerenoveerde vloeren of plafonds open te kappen om afvoer- of toevoerleidingen aan te brengen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....