Aanpassing energetische keuring airco

aanpassing energetische keuring airco

In Europa is 40% van het totale energieverbruik te wijten aan gebouwen. Nieuwe gebouwen worden dan wel energiezuiniger opgetrokken, maar de installatie van airco's kent door het toenemend aantal hittegolven dan weer een hoge vlucht. De overheid wil er dan ook op kunnen toezien dat airconditioningsystemen energie-efficiënt (blijven) werken en zo minder broeikasgassen uitstoten.

Aangepaste frequentie van keuring

Daarom moeten airco installaties met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als sinds 1 april 2007 regelmatig gekeurd worden. Tot voor kort hing die frequentie van keuring af van het nominaal koelvermogen, maar sinds 7 maart 2021 moeten alle airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW om de 5 jaar gekeurd worden door een erkend airco-energiedeskundige.

De eerste energetische keuring airco van een nieuwe installatie moet binnen de 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gebeuren.

Welke aircosystemen vallen onder de keuringsverplichting?

Zoals eerder aangehaald geldt de keuringsverplichting voor installaties met een nominaal koelvermogen hoger dan 12 kW. Staan er op een gebouw meerdere airco-installaties dan moet elke exploitant het nominaal koelvermogen van de installaties die hij beheert optellen en enkel als die boven de 12 kW uitkomen geldt voor die exploitant de keuringsverplichting. Als meerdere exploitanten één systeem delen dan moet rekening gehouden worden met het nominaal koelvermogen van het ganse systeem om na te gaan of het systeem onder de keuringsverplichting valt.

De keuringsverplichting is van toepassing voor systemen die gebruikt worden voor comfortkoeling, dus wanneer de koeling gebruikt wordt om in lokalen of bureaus het comfort van de mensen die er wonen of werken te verhogen. De verplichting is ook van toepassing op een zogenaamde omgekeerde warmtepomp die kan koelen en verwarmen, omdat dergelijke systemen ook beschouwd worden als airconditioningsystemen.

De hoger vernoemde keuringsverplichting is niet van toepassing op installaties die ingeschakeld worden in bedrijfsprocessen of die dienen voor het bewaren van producten of materialen. Als een systeem ten dele voor comfortkoeling en ten dele voor proceskoeling gebruikt wordt, dan is de keuringsverplichting wel van toepassing.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....