Wat houdt een energetische keuring van de airco in?

energetische keuring airco

Om te zorgen dat airconditioningsystemen optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelbehoefte van een gebouw, legt de Vlaamse overheid een energetische keuringsverplichting op voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op voorwaarde dat de installatie minstens gedeeltelijk gebruikt wordt voor comfortkoeling. Dergelijke systemen moeten iedere 5 jaar energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige.

De energetische keuring van de airco bestaat uit volgende onderdelen:

  • de controle van de documentatie: de afwezigheid van de juiste documentatie kan het technisch beheer van de installatie bemoeilijken (opzoekingswerk nodig bij vervanging, foutdetectie, herstelling,…),
  • de visuele inspectie: de algemene staat van de warmtewisselaar, tekenen van lekkage, werking van de ventilator (geluid, debiet van de inblaaslucht, trillingen), werking van de snelheidsregelaar, staat van eventueel aanwezige filters, aanwezigheid en staat van isolatie zuiggasleiding, leiding verdamperintrede
  • de beoordeling van het correcte gebruik: is er een beheer van de uurregeling voor de werking van de koeling, beheert de regeling van het gebouw verschillende zones van klimaatcomfort, komen de uurregelingen overeen met de actuele noden van de gebruikers,…
  • de controle van een aantal werkingsparameters van de airco: de verdampingstemperatuur, de verdampingsdruk, de zuiggastemperatuur, de condensatietemperatuur, de condensatiedruk, de heet(pers)gastemperatuur, de vloeistoftemperatuur, luchtregime condensor – aanzuigtemperatuur, luchtregime condensor – uitblaastemperatuur, de nominale stroom,…

Naast de eigenlijke controles, bevat zo'n keuringsverslag ook heel wat adviezen die de exploitant kan toepassen om zijn airco-installatie energiezuiniger te maken en beter af te stellen op de noden van de gebruikers. Zo kan het aangewezen zijn om te zorgen voor een afzonderlijke energiemeting van de aandrijving van de airconditioninginstallatie voor het opstarten en bijhouden van een energieboekhouding.

Het is niet verplicht om de adviezen toe te passen maar dat neemt niet weg dat je er energie en kosten mee kan besparen.

De exploitant van de airco moet een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw bezorgen en beiden moeten het keuringsverslag ten minste 5 jaar ter beschikking houden van de toezichtshouder.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....